17. sjednica Općinskog vijeća općine Dugi Rat održana je u četvrtak, 19.7.2018.  u prostorijama općinske vijećnice. U nastavku članak zahvaljujući neumornom Jakovu Veliću s TV DR možete pogledati snimku 17. sjednice općinskog vijeća. Pogledajte je i saznajte o čemu su u vaše ime raspravljali i odlučivali naši vijećnici..
 
16. sjednica Općinskog vijeća općine Dugi Rat održana je u utorak, 26.6.2018. u 17 sati u prostorijama općinske vijećnice. Naši dragi vijećnici su nakon dugog vikenda raspravljali o sljedećim točkama predloženog dnevnog reda (u koji je upala i naša omiljena točka - Aktualnosti):
1. Prijedlog Odluke o V. izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat
2. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat
3. Prezentacija prijedloga Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela obalnog pojasa naselja Duće
4. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće + grafički prilog
5. Aktualnosti.
U nastavku članak zahvaljujući neumornom Jakovu Veliću s TV DR možete pogledati snimku 16. sjednice općinskog vijeća. Pogledajte je i saznajte o čemu su u vaše ime raspravljali i odlučivali naši vijećnici..
 
U nastavku zahvaljujući Jakovu Veliću možete pogledati snimku 14. sjednice Općinskog vijeća općine Dugi Rat koja je održana u srijedu, 30.5.108. Vijećnici su raspravljali o opširnom dnevnom redu u koji je upala i naša omiljena točka - Aktualnosti, a što su zaključili, a što usvojili naši dragi vijećnici pogledajete u video snimci u nastavku..
 
Sretna, trinaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat u ovom sazivu održala se u ponedjeljak, 30.04.2018. s početkom u 19 sati u prostorijama općinske vijećnice. Za sjednicu je bio predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat
2. Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dugi Rat za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 3119/57 (dvorište, 35 m²)
4. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju ulica i trgova na području naselja Staro selo Duće (materijali će biti dostavljeni na sjednici vijeća)
5. Vijećnička pitanja.

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na toj je sjednici donijelo odluku  o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat. Dan provedbe izbora je nedjelja 03. lipnja 2018. godine u vremenu od 7 do 19 sati.
U nastavku članka zahvaljujući Jakovu Veliću s TvDR pogledajte snimku sjednice..
 
Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat u ovom sazivu održana je u utorak, 27.03.2018. s početkom u 19 sati u prostorijama općinske vijećnice. Vijećnici su raspravljali o sljedećim točkama Dnevnog reda:

1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu / Tablica 2.
2. Usmeno izvješće o održanom sastanku sa predstavnicima Hrvatske pošte
3. Aktualnosti

Odlukom vijećnika općina Dugi Rat krenuti će u nabavku novog vatrogasnog vozila kojeg će sa 20% sufinancirati naša županija (80% cijene vozila ćemo platiti mi, naša općina, u mjesečnim ratama u idućih 7 godina). Vijećnici su raspravljali i o dogovoru i suradnji s Hrvatskom poštom kojim bi se mogao osigurati ostanak poštanskih ureda u Krilu i Dugom Ratu. Načelnik Roglić je izvjestio vijećnike i o trenutnoj situaciji oko terena bivše tvornice koja unatoč optimističnim najavama iz Ministarstva i DORH-a nikako da se proljepša na konkretnom terenu..
Snimku 12. sjednice zahvaljujući neumornom Jakovu Veliću s TvDR možete pogledati u nastavku članka..
 
Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat u ovom sazivu održana je na Dan  žena, za četvrtak, 8.3.2018. s početkom u 18 sati u prostorijama općinske vijećnice dodjelom cvijeća, ruža, našim vijećnicama.
Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prijedlog Statuta Općine Dugi Rat
2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u općinskom vijeću općine Dugi Rat za 2018. godinu
3. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2017. godinu
4. Prijedlog Odluke o dodjeli skupne nagrade za 2017. godinu
5. Vijećnička pitanja

Video snimku sjednice zahvaljujući Jakovu Veliću s TvDR možete pogledati u nastavku članka...
 
Deseta sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat u ovom sazivu održala se u utorak 30.01.2018. s početkom u 18 sati u prostorijama općinske vijećnice. Za sjednicu je bio predložen sljedeći DNEVNI RED:
   1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat
   2. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat
   3. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma
   4. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća  održane 12.prosinca 2017.g.
   5. Prijedlog Odluke o  imenovanju novog člana Socijalnog vijeća Općine Dugi Rat
   6. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao kat.čest. 8074/2 i 8074/1 k.o. Jesenice
   7. Aktualnosti

Snimku sjednice
zahvaljujući Jakov Veliću s TvDR možete pogledati u nastavku..
 
Proteklog tjedna delegacija općine Dugi Rat, koju je predvodio naš načelnik Jerko Roglić, a u koju su činili i nekoliko naših vjećnika i djelatnika općine te predstavnik KUD Dalmacija, bila je u posjetu bratskoj makedonskoj općini Novaci. Novaci su mjesto od oko 4.000 stanovnika nedaleko od Bitole i centar makedonske općine Novaci s kojima naša općina njeguje iznimno dobre prijateljske odnose s tendencijom produbljivanja istih i na zajedički nastup na privlačenju EU sredstava. Kulturna suradnja i dugogodišnji međusobni posjeti KUD "Dalmacija" Dugi Rat i KUD "Ilinden" iz Bitole već je odavno uspostavljena i njeguje se, baš kao i više nego prijateljski odnosti čelništva lokalnih samouprava. Na sastancima u okviru posjeta ta suradnja će se dići i na veći nivo. Potpisan je memoradnum za proširenje suradnje ovih dvaju bratskih općina i na drugim područjima, prvenstveno gospodarstva i suradnje na prekograničnim EU projektima te zajedničkom kandidiranju projekata za financiranje iz EU fondova. Vijećnici su oduševljeni toplinom prijema naše delegacije u općini Novaci te svojim domaćinima, koji će za nadolazeći blagdan Svetog Josipa, kada slavimo i Dan općine Dugi Rat, doći u uzvratni posjet našoj maloj općini. Nadamo se da ćemo ih barem "upola" dobro ugostiti kao što su oni ugostili naše predstavnike..
U godini kada u mjestu slavimo i 80 godina našeg vatrogasnog društva (i još neke velike, okrugle, obljetnice..) nadamo se da će naši općinari poraditi i na daljnjem učvršćenju i proširenju velikog prijateljstva naših vatrogasaca s svojim njemačkim kolegama iz bavarskog gradića Grafenrheinfelda. Red je da se i to dugogodišnje prijateljstvo, isprva samo vatrogasaca a sada i većeg broja mještana općine, podigne na puno veći i službeniji nivo. Bit će odlične prilike za to našim općinarima i načelniku već u svibnju, kada se nizom događaja, kojima će prisutvovati i bavarski vatrogasci i predstavnici gradića Grafenrheinfelda, bude proslavljalo 80 godina vatrogastva u Dugom Ratu. Surađivati i prijateljevati ne da se mora, već je to u današnjem svijetu i nužnost. Jer nitko nije otok sam za sebe... tako da naši općinari tu imaju puuno prostora za napredak na svim poljima suradnje..
U nastavku pogledajte dva video priloga makedonskih televizija o posjetu općinske delegacije Dugog Rata bratskoj općini Novaci, a završiti ćemo ovaj kratki osvrt bezvremenskim stihovima grupe "Time"... "Pjesmom je svojom zemlja ta, očarala srca sva, tamo gdje vječno sunce sja, tamo je Makedonija, narod i zemlja koju volim ja..."
 
Deveta sjednica Općinskog vijeća općine Dugi Rat u ovom sazivu održana je u srijedu, 27.12.2017 s početkom u 10 sati u prostorijama općinske Vijećnice. U nastavku je snimka sjednice, a dnevni red je bio sljedeći:
1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća  održane 23.11.2017.g.
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu (izmjene su rade zbog uvrštenja sredstava dobivenih nedavno iz proračuna županije za 2017.)
  a) II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu

  b) II.  Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu
  c) II. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2017. godinu
  d) II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu
      Rebalans - opći dio
      Rebalans - posebni dio
      Rebalans - plan razvojnih programa

  e)  II. Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu
3. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Dugi Rat
4. Vijećnička pitanja.


Snimku sjednice zahvaljujući Jakovu Veliću pogledajte u nastavku članka..
 
Osma sjednica Općinskog vijeća općine Dugi Rat u ovom sazivu održana je u utorak, 12.12.2017 s početkom u 19 sati u prostorijama Vijećnice. U nastavku je snimka sjednice, a iz nje će znatiželjna javnost sve saznati i o dnevnom redu i raspravi o njegovim točkama, a bome i o odlukama naših vijećnika... Za one koji nemaju vremena za video druženje s općinarima pisani sažetak slijedi u idućim informativnim emisijama..  :-))
 
Sedma sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat u ovom sazivu održati će se u četvrtak, 23.11. s početkom u 18 sati u prostorijama općinske vijećnice. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 27.09.2017.g.
2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća  održane 10.10.2017.g.
3. Usvajanje Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
    3.1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini
    3.2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini
    3.3. Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2018. godinu
    3.4. Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2018. godinu
    3.5. Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2018. godinu
    3.6. Proračun Općine Dugi Rat za 2018. godinu
           
a) Projekcija plana proračuna - opći dio
            b) Projekcija plana proračuna - posebno
            c) Plan razvojnih programa
    3.7. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu
4. Plan nabave za 2018. godinu (materijali će se dostaviti naknadno)
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Dugi Rat
6. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Splitu