Osma sjednica Općinskog vijeća općine Dugi Rat u ovom sazivu održana je u utorak, 12.12.2017 s početkom u 19 sati u prostorijama Vijećnice. U nastavku je snimka sjednice, a iz nje će znatiželjna javnost sve saznati i o dnevnom redu i raspravi o njegovim točkama, a bome i o odlukama naših vijećnika... Za one koji nemaju vremena za video druženje s općinarima pisani sažetak slijedi u idućim informativnim emisijama..  :-))
 
Sedma sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat u ovom sazivu održati će se u četvrtak, 23.11. s početkom u 18 sati u prostorijama općinske vijećnice. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 27.09.2017.g.
2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća  održane 10.10.2017.g.
3. Usvajanje Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
    3.1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini
    3.2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini
    3.3. Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2018. godinu
    3.4. Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2018. godinu
    3.5. Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2018. godinu
    3.6. Proračun Općine Dugi Rat za 2018. godinu
           
a) Projekcija plana proračuna - opći dio
            b) Projekcija plana proračuna - posebno
            c) Plan razvojnih programa
    3.7. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu
4. Plan nabave za 2018. godinu (materijali će se dostaviti naknadno)
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Dugi Rat
6. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Splitu
 
Dugoratski vijećnici na 6. sjednici u ovom sazivu dali su zeleno svjetlo darivanju općinskog zemljišta u krugu Osnovne škole “Jesenice” na Oriju, kako bi se ishodila dozvola za izgradnju školske sportske dvorane. Odluka je donesena na sjednici općinskog vijeća na prijedlog načelnika Jerka Roglića. Riječ je o izgradnji objekta vrijednog 7 milijuna kuna koji bi financirala Županija kao osnivač osmoljetke tijekom predstojeće dvije godine. Na sjednici je Bernardin Petrić jednoglasno izabran za člana županijskog Stručnog tijela za dodjelu koncesija na pomorskom dobru. Nakon dužeg izostanka uslijedila su vijećnička pitanja, a dominirala su: kada će se riješiti prostor bivše tvornice “Dalmacija’ zašto se sporo uređuju nerazvrstane ceste; komunalno uređene i uređene priobalnog pojasa, kao i uređenje poljskih putova kako bi se izbjegli brojni požari koji su, posebice ove godine, prouzročili velike troškove i stradavanje više od 600 stabala maslina.. Video snimku sjednice općinskog vijeća pogledajte u nastavku..
 
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat održalo je 6. sjednicu u ovom sazivu u utorak, 10.10.2017. s početkom u 19:00 sati u prostorijama općinske vijećnice. Naši vijećnici raspravljali su o sljedećim točkama predloženog Dnevnog reda:

1. Odluka o prihvaćanju Ugovora o darovanju zemljišta OŠ "Jesenice“ Dugi Rat
2. Odluka o imenovanju promjenjivog člana stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
3. Vijećnička pitanja

Snimku 6. sjednice pogledajte u nastavku članka..
 
Peta sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održana je u srijedu, 27. rujna 2017. godine s početkom u 19 sati u prostorijama općinske vijećnice. Za sjednicu je predložen sljedeći  Dnevni red:
1. Aktiviranje mandata novog člana Općinskog vijeća
    a/ Izvješće Mandatne komisije
    b/ Svečana prisega novog člana Općinskog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 28. kolovoza 2017. godine
3. Prijedlog za donošenje Odluke o dopuni odluke o izradi Urbanističkog plana Sumpetar – Kosovac
     Obrazloženje prijedloga  i prilozi obrazloženja
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu
     4.1.  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu
    4.2.  Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu
    4.3.  Izmjena programa javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2017. godinu
    4.4.  Izmjena programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2017. godinu
    4.5.  Izmjena programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2017. godinu
    4.6.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu
5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017.g.

U nastavku članka je video prilog s sjednice. Pogledajte ga..
 

3. sjednica Gradskog Vijeća Grada Omiša

Ne znam stvarno što je našim općinarima toliki problem i "tlaka" na službenim stranicama najaviti "pučanstvu" nadolazeće Sjednice općinskog vijeća i dnevni red istih zajedno s poveznicama na radne materijale. Eto, neka se samo ugledaju na susjede iz Omiša koji to rade izvrsno.

3. sjednica Gradskog Vijeća Grada Omiša sazvana je za srijedu, 6. rujna 2017. s početkom u 9.00 sati u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I. U nastavku je Dnevni red iste..
 
Na četvrtoj sjednici ovog saziva Općinskog vijeća općine Dugi Rat, usvojen je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dugi Rat za 2017.
- "Planom proračuna utvrđeni su ukupni godišnji prihodi u iznosu 19.515.100 kn, koji uvećani za planirani višak prihoda iz 2016. godine od 8.000.000 kn čine ukupni prohod u proračunu općine u iznosu od 27.515.000 kn. Taj iznos je, temeljem usvojenih planova i prlograma za 2017. raspoređen na rashode poslovanja u iznosu od 21.010.100 kn i kapitalne rashode u iznosu od 6.505.000 kn (za troškove izgubljenih sudskih postupaka u sporovima s "Projekt Uvalom", op.ur.). Osim proračuna Općine, u Planu proračuna za 2017. nalazi se i plan uređenja Dječjeg vrtića Dugi Rat koji je u prihodima ukupni proračun uvećao za 1.093.100 kn, a u rashodima za 3.182.100 kn. Razlika između rashoda i prihoda vrtića u iznosu od 2.088.900 odnosi se na sredstva koja se iz Općinskog proračuna izdvajaju za Dječji vrtić (za plaće djelatnika, održavanje objekta vrtića i zakupninu.." - rekao je pred vijećnicima načelnik Jerko Roglić, a plan izvršenja proračuna je većinom glasova vjećnika usvojen.
Nezaobilazna tema na sjednici vijeća bila je i školski udžbenici, odnosno njihovo sufinanciranje, pa je rečeno da će se za ovu namjenu "potrošiti onoliko sredstava koliko ih je na raspolaganju za ovu proračunsku stavku".
Na sjednici su imenovane nove osobe u Odbor za Statut i Poslovnik, kao i izabrani novi članovi Odbora za granice Općine Dugi Rat, kao i imenovani članovi Odbora za izgradnju (dosad fantomske) "Vodoopskrbe visoke zone".
Snimka sjednice je u nastavku. Pogledajte je...
 
Treća sjednica Općinskog vijeća općine Dugi Rat u ovom sazivu održala se u utorak, 25. srpnja 2017. godine s početkom u 19 sati u prostorijama Vijećnice. Naši vijećnici raspravljali su o sljedećim točkama dnevnog reda

Dnevni red:

  1. Prijedlog  Odluke o II. Dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg Dugi Rat
  2. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja
  3. Odluka o imenovanju vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat
  4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova na području općine Dugi Rat
  5. Vijećnička pitanja

Snimka sjednice je u nastavku članka. Pogledajte je..
 
Nakon osnivanja novog saziva Općinskog vijeća općine Dugi Rat,  naši vijećnici su ovaj tjedan održali i drugu sjednicu vijeća kojoj je nazočila i Biljana Brkan, ravnateljica Dječjeg vrtića Dugi Rat. Naime, središnja tema sjednice i tema o kojoj se najviše raspravljalo je situacija s proširenjem Dječjeg vrtića s kojim bi se primilo svu zainteresiranu djece. Naime, Dječjem vrtiću u Dugom Ratu proširen je prvobitni kapacitet 2013. godine. Vrtiću pohađa 200 djece u 9 odgojnih skupina (2 jaslične i 7 vrtićkih). Skupine su organizirane u dvije smjene i tri objekta (matični i dva područna). Kako je na predupisima ostalo 67 djece "viška", koja najesen neće moći biti upisana u postojeća vrtićka odjeljenja, ovo je bila prilika da se na sjednici Općinskog vijeća donese rješenje za izmjenu i dopunu Plana mreže dječjih vrtića na području općine za tri nove odgojne skupine (1 jaslice i dvije vrtićke). Ovisno o dužini boravka roditelji će sudjelovati u iznosu od 330,00 kn do 715,00 kn. U Dječjem vrtiću Dugi Rat zaposleno je 24-ero radnika na neodređeno vrijeme. S obzirom da je u posljednjih  desetak godina natalitet u općini, hvala Bogu, izrazito narastao, za vjerovati je da ni ove mjere neće biti dugotrajne, jer rješenja kakva god da se usvoje, više su privremeno nego trajno rješenjue. Pored toga, na drugoj sjednici donesena je Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za rješavanje problematike  Vrtića te prijedlog odluke o imenovanju Upravnog vijeća vrtića Dugi Rat, imenovanju Socijalnog vijeća te odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik, a na kraju imenovanje člana Povjerenstva za pomorsko dobro. Snimku sjednice pogledajte u nastavku...
 
Uspješno je završena prva i konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća općine Dugi Rat, javlja ekipa kojoj sam povjerio svoj glas na lokalnim izborima. Općinsko vijeće općine Dugi Rat je uspješno oformljeno i može početi s radom. Novi predsjednik novog saziva općinskog vijeća općine Dugi Rat je Bernardin Petrić, kandidat sa SDP-ove izborne liste. Prvi potpredsjednik Vijeća je Marin Ivanišević, kandidat pod rednim brojem 4 sa izborne liste HDZ-a. Drugi potpredsjednik Vijeća je Mirjana Škobalj, kandidatkinja pod rednim brojem 2 sa izborne liste HDZ-a. Glasovanju je pristupilo svih 15 članova općinskog Vijeća, a predsjednik i potpredsjednici su odabrani većinom glasova (9 od prisutnih 15 vijećnika). Za predloženog predsjednika i njegove potpredsjednike glasovalo je sljedećih 9 vijećnika: Drago Klarić, Mirjana Škobalj, Frane Marčić i Marin Ivanišević (HDZ), Bernardin Petrić i Marija Tomaš (SDP), Tomislav Vojnović (HSP) te nezavisni kandidati Romeo Tomaš i Karmen Licitar. Protiv predloženog predsjednika i njegovih potpredsjednika glasovala su sva 3 vijećnika s nezavisne kandidacijske liste Frane Pleića - Ružica Baraban, Ivan Voloder i Frane Pleić. Suzdržani su bili vijećnici sa liste HDS-a: Domagoj Vuković, Ante Banović-Krilnik te Matilda Vuković. Čestitke odabranom predsjedniku kao i njegovim zamjenicima! Čestitke i svim novim vjećnicima! Poželimo im uspješnu i konstruktivnu međusobnu suradnju za dobrobit mještana općine Dugi Rat, komunalnog uređenja i razvoja svih naših malih mjesta te za promociju (odnosno nesputavanje) poduzetničkih aktivnosti u općini Dugi Rat. Snimka sjednice je u nastavku. Pogledajte je..
 

Ajmo vijećnici, uskladite toplomjere

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Omiša održala se u srijedu 14. lipnja 2017.  Nama je izgleda trebalo više vremena za "preslagivanje" pa će se tek u srijedu, 21.6., na prvi dan ljeta, u općinskoj vijećnici pokušati oformiti i novo Općinsko vijeće općine Dugi Rat.
Iako dugoratski kuloari već danima kao komarci u večernjim satima bruje tko će s kim koalirati, tko će zasjesti u fotelju predsjednika vijeća, tko je tražio, a koga će dopasti "plaćene članarine" u nadzornim odborima zajedničkih komunalnih poduzeća (Vodovod, Peovica, Županija, Lučka uprava..)... ostavimo sav taj politkantski jazz onima koje to iskonski veseli. A ima takvih..
Mene pak zanima kako će se i kad u "vrtić" smjestiti 67 naše neupisane djece, u kojoj je fazi mirovanja izrada dokumentacije za nastavak izgradnje kanalizacije u ostalom dijelu općine, kakav je trenutni status oko projekta izgradnje vatrogasnog doma, školske dvorane, ima li kakve "šanse za nas" da dobijemo još pinkicu urednija i skockanija mjesta,... svega par sitnica koje pravi domoljubni vijećnik s vertikalom do Markovog trga "riješi" i prije posljednje kitice "Lijepe naše" koja će se u srijedu, nadamo se, zborski pjevati nakon uspješnog konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća.
Nego, malo me strah da za četiri godine, kada budemo radili rezime učinjenog od strane ove vijećničke ekipe, da ne dobijemo samo kitu.. cvijeća s porukom "Hvala što ste glasali za nas! Podržite nas i opet...".