Udruga Dalmacija traži preustroj RH

udruga DalmacijaUdruga Dalmacija teži regionalizaciji RH, ali ne na principima novog - sada regionalnog centralizma, već policentričnosti svake regije. Stoga smatramo da bi hrvatska regija Dalmacija trebala imati svoje četiri područne uprave: Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik, kako bi se izbjegla centraliziranost regije. Tražimo i smanjenje broja saborskih zastupnika na 75, i to po principu izravnog biranja 15 zastupnika iz svake od 5 hrvatskih regija, koje treba oformiti prije ulaska u EU radi boljih mogućnosti u povlačenju sredstava iz EU fondova ...


HRVATSKA REGIJA

Dalmacija bi trebala imati svoj mini parlament

Izvor: Slobodna Dalmacija

Udruga Dalmacija na prvoj je otvorenoj sjednici Upravnog odbora nakon ljetne pauze primila u članstvo brojne nove članove kojih je sve više, i to iz cijele Dalmacije, ali i drugih dijelova Hrvatske, pa i inozemstva.

Članovi UO izražavaju zadovoljstvo što je u javnosti prepoznato da je Udruga Dalmacija na pravom putu zahtijevanja korjenitih promjena u ustroju i funkcioniranju Republike Hrvatske.

Očito je da su pojedine političke stranke, koje su već počele s predizbornim aktivnostima, u svoj program uvrstile i dio temeljnih programskih načela Udruge Dalmacija.

PROČITAJ VIŠE...