Na računu don Vinka je novac župe

Don Vinko SanaderAko je i "kadrovirao", odnosno preporučavao poznanike i "dobre katolike" prilikom zapošljavanja u HEP-u, don Vinko Sanader, župnik u župi Gospe od Otoka u Solinu, na bankovnim računima koji se vode pod njegovim imenom ne drži "svojih" tri milijuna kuna, nego je to novac Solinske župe i prihod od milodara kojim je don Vinko savjesno upravljao. Razlog zašto se župni novac nalazi na privatnom računu župnika jest taj što ni jedna župa nije bila priznata kao pravna osoba sve do 1998. godine, pa su banke preferirale suradnju s računima na ime župnika, a ne župe, što mnogi župnici još nisu u bankama promjenili, objašnjavaju iz Splitsko-makarske nadbiskupije ...

Na računu don Vinka Sanadera je novac župe Gospe od Otoka u Solinu

Piše: Mladen Banović

don Vinko Sanader Nakon provjere župnoga Blagajničkog dnevnika od strane Splitsko-makarske nadbiskupije, te bankovnih ispisa ulaganja, podizanja i oročavanja novca s naznačenih računa, u posljednjih 10 godina utvrđeno je da je don Vinko Sanader sve župne prihode i rashode veoma savjesno bilježio u Blagajnički dnevnik i u presliku dostavljao nakon završene godine u Nadbiskupski ordinarijat.

Štoviše, Nadbiskupija može samo zahvaliti don Vinku za savjesno upravljanje župnim materijalnim dobrima, a još više za marljivi i odani pastoralni rad, kaže se u priopćenju iz nadbiskupije.