Okrugli stol o gospodarenju građevnim otpadom u HGK Split

U srijedu, 3. srpnja, u 12 sati, HGK – Županijska komora Split organizira Okrugli stol o gospodarenju građevnim otpadom, koji će se održati u Vijećnici. Za stolom će se okupiti predstavnici gospodarstva, akademske, lokalne i regionalne zajednice te ostale zainteresirani dionici radi poticanja dijaloga i razmjene dobrih praksi kojima bi se održivi sustav gospodarenja građevnim otpadom što prije unaprijedio. Veliki izazov u Republici Hrvatskoj predstavlja uspostava cjelovitog sustava gospodarenja građevnim otpadom te njegova snažnijeg usmjerenja na recikliranje i ponovno korištenje vrijednih sirovina. Uspostava reciklažnih dvorišta prioritet je navedenog unaprjeđenja, kao i sustav u kojem će odlaganje građevnog otpada biti dostupno na ekonomski opravdan način za sve dionike sustava. Promoviranje odgovornog postupanja s građevnim otpadom i očuvanje neobnovljivih resursa primarni je cilj ovog skupa. Za sudjelovanje na okruglom stolu potrebno je popuniti online obrazac.

Izvor: Dalmacija Danas