TZ Dugi Rat: Natječaj za direktora Turističkog ureda

TZ Dugi RatTurističko vijeće Turističke zajednice općine Dugi Rat objavilo je u Slobodnoj Dalmaciji (11. 4. 2008.) natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda. Direktorov mandat traje četiri godine, a uz prijavu treba dostaviti životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta, preslik domovnice, preslik radne knjižice. Prijave s dokazima podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Turistička zajednica općine Dugi Rat, Turističko vijeće, 21 315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, s naznakom „za natječaj". Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu izbora u zakonskom roku.

Izvor: Slobodna Dalmacija

Na temelju članka 14.,točke 6. "Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", br. 30/94) i članka 1. "Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice" ("Narodne novine", br. 134/98, 23/99,138/99, 98/00,9/03 i 136/05) i članka 58., stavka 2. Statuta Turističke zajednice općine Dugi Rat, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Dugi Rat raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda


Na natječaj se mogu kandidirati osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. da ima završen sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije,

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu,

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik,

4. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje,

5. da posjeduje organizatorske sposobnosti.

Direktorov mandat traje četiri godine.

Uz prijavu dostaviti: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta, preslik domovnice, preslik radne knjižice.

Prijave s dokazima podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Turistička zajednica općine Dugi Rat, Turističko vijeće, 21 315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, s naznakom „za natječaj".

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu izbora u zakonskom roku.

Povezani članci

Who's Online

We have 94 guests and no members online