Predstavljen prvi nacionalni katalog – Ruralni turizam Hrvatske

Ministarstvo turizma i Hrvatska gospodarska komora (HGK) predstavili su u ponedjeljak prvi nacionalni katalog "Ruralni turizam Hrvatske", u sklopu provedbe projekta umrežavanja poslovnih subjekata ruralnog turizma te daljnjeg profiliranja i promocija tog segmenta turizma. U katalogu (zasad samo u tiskanom a ne i online izdanju, op.ur.) je prvi put na jednome mjestu objedinjena ponuda ruralnog turizma Hrvatske, koja obuhvaća objekte sa smještajnim kapacitetima, izletišta, kušaonice, vinotočja, etnografske zbirke i sve ostale ugostiteljske usluge i usluge u turizmu koje se pružaju u ruralnim prostorima Hrvatske...

Baza turizma na selu: 160.000 OPG-ova

U nacionalnom katalogu objedinjena ponuda izletišta, kušaonica, etnozbirki, ugostiteljskih usluga..

Izvor: HGK, MinT

Ministar turizma Darko Lorencin na predstavljanju je naglasio kako su glavni strateški ciljevi hrvatskoga turizma u ruralnom području, prije svega, ravnomjeran regionalni razvoj, samozapošljavanje i motiviranje mladih na ostanak na selu.

- “Ruralni turizam značajan je čimbenik u aktivaciji i održivom razvoju ruralnih područja koji pomaže očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja, štiti okoliš, jača autohtonu, tradicijsku i ekološku proizvodnju te pomaže razvoju ruralnih krajeva na osnovi održivog razvoja. Budući da je u proteklom desetljeću nastala potpuno nova situacija na međunarodnom tržištu potražnje, nužnost je stvarati kompleksnije pakete motiva za putovanja. Tu svakako spadaju, uz intenzivne užitke i razne aktivnosti u prirodi, naglašena potreba za doživljajima, čulnost, emocije, rekreacija te zdravlje. Razvijaju se novi oblici turizma: ekoturizam, kulturni, tematski, avanturistički te kružna putovanja i nautički turizam. U svim tim područjima Hrvatska ima puno neiskorištenih potencijala te putem poticanja izrade razvojnih programa potiče i njihovu realizaciju državnim bespovratnim potporama” - rekao je ministar.

Turizam kao čimbenik razvoja ruralnog prostora

Turizam kao čimbenik razvoja ruralnog prostora

Promocija kataloga ruralnog turizma