Turističkim zonama nije više mjesto uz more

Nakon što ih je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u srpnju ove godine odaslalo na adrese svih županijskih zavoda za prostorno uređenje s preporukom da se koriste pri izradi i izmjeni prostornih planova županija, “Kriteriji za planiranje turističkih predjela obalnoga područja mora” bit će sljedećeg tjedna predstavljeni i široj javnosti. Konferenciju za novinare o ovoj će temi održati autoriKriterija”, članovi Savjeta prostornog uređenja države. Temeljem tih kriterija provodit će se kontrola izrade i izmjena ne samo županijskih nego i prostornih planova uređenja gradova i općina ...


SAVJET PROSTORNOG UREÐENJA PREDLOŽIO JE NOVE KRITERIJE ZA PLANIRANJE TURISTIČKIH PREDJELA OBALNOG PODRUČJA MORA

Turističkim zonama nije više mjesto uz more

 

Među značajnijim preporukama svakako je i ona o planskom tretiranju otoka kao jedinstvene cjeline, neovisno o broju gradova i općina


Piše: Jadranka Matić / Slobodna Dalmacija
Izvor: Slobodna Dalmacija


Izgradnja u zaleđu

Jedan od važnijih povoda uopće za njihovu izradu jest činjenica proizišla iz analize postojeće prostornoplanske dokumentacije duž Jadrana koja je pokazala da su turističke zone uglavnom planirane u zaštićenom obalnom području mora (ZOP-u), i to gotovo isključivo uz obalnu crtu.

Nečujam na Šolti

Nečujam na Šolti: primjer gradnje kakva ne treba biti

Sukladno tome, a da bi se što više sačuvali najvrjedniji prostori obale, namjera je potaknuti turističku izgradnju u zaleđu obale, što će reći izvan ZOP-a, te u unutrašnjosti otoka. Sve to uz afirmiranje kvalitetnih arhitektonskih rješenja.

Uz to, naglašeno je, na zaštićenom obalnom području moraju se primijeniti posebna mjerila kako bi se spriječile, u sklopu mogućnosti prostornog planiranja, različite ad hoc zloporabe prostora koje su, ponekad, imale korijen upravo u planskim dokumentima.

To se ilustrira podatkom da je vrlo teško utvrditi po kojim su kriterijima utvrđivane zone, posebice one izvan naselja, te da se svode na interes povećanja vrijednosti zemljišta ili pak interes pojedinog investitora.


Zaštita malih otoka

Ako se turističke zone želi pomaknuti u unutrašnjost, onda i građevinska područja treba planirati na mjestima udaljenima od obale, dok se otoci moraju planirati kao jedinstvene planske cjeline, neovisno o tome koliko gradova i općina imaju, s time da se manji nenaseljeni otoci uopće ne mogu uključiti u građevno područje.

Turistička zona

Turistička zona Punta Skala, uz samo more, već je u fazi izgradnje hotelskog kompleksa

Zanimljive će biti reakcije gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji na novouspostavljene kriterije, a s obzirom na 98 izdvojenih turističkih zona (na ukupno 1300 hektara) u Prostornom planu Županije splitsko-dalmatinske, najčešće uz samu obalu mora i u kontekstu činjenice da su to pojedinačne želje, bez, primjerice, sagledavanja otoka na kojemu su smještene kao cjeline.


Niko Mrčić: Izvan svjetskih kretanja

U svijetu, osim na Korzici, ne postoji intencija da se turističke zone odmiču od mora i povlače u unutrašnjost otoka ili obale, kaže Niko Mrčić, ravnatelj Javne ustanove Županijski zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, komentirajući nove kriterije. A na Korzici se praksa mijenja nakon što je obala izgrađena i sa željom da se revitaliziraju naselja u unutrašnjosti otoka.

U našoj županiji imamo predviđene, ali nerealizirane turističke zone na obali, u većem broju od potrebnog, a pitanje je kad će se uopće bilo koja realizirati. Stoga ne vidim razloga da se takve zone povlače u unutrašnjost.