Izvješće s Prethodne rasprave o prostornom planu Općine DR

općina dugi ratBili smo prisutni na Prethodnoj raspravi o prostornom planu Općine Dugi Rat koja se održala dana 27.03.2008.g. s početkom u 12 sati i 20 minuta u Općinskoj vijećnici (jer prostor u Hotelu "Dalmacija" nije bio tehnički opremljen za prezentaciju). Raspravu je otvorio predsjednik Povjerenstva gospodin Domagoj Vuković. Prezentaciju Prijedloga Prostornog plana kojeg predlaže Povjerenstvo je vrlo stručno počeo obrazlagati gospodin Ivan Mucko iz ateliera "AAX" iz Zagreba s kojim je Općina Dugi Rat nakon natječaja sklopila Ugovor o izradi istog. Sama prezentacija i rasprava je trajala preko dva sata, a mi ćemo ovdje nastojati u kratkim crtama samo izvijestiti o tome što se na pojedinu temu reklo ...

Piše: Goran Tičić

Bili smo prisutni na Prethodnoj raspravi o prostornom planu Općine Dugi Rat koja se održala dana 27.03.2008.g. s početkom u 12 sati i 20 minuta u Općinskoj vijećnici.

Razlog što se održala u vijećnici, po riječima organizatora, povjerenstva za izradu Prijedloga prostornog plana je prezentacija istog za koju prostor u Hotelu nije bio tehnički opremljen.

Tako smo svi zajedno (predstavnici Općine, članovi Povjerenstva, uzvanici i nas 50-tak mještana iz svih dijelova Općine) se malo prošetali i zauzeli mjesta u skučenom prostoru Vijećnice.

Samu raspravu je otvorio predsjednik Povjerenstva gospodin Domagoj Vuković koji je odmah na početku prozvao sve pozvane. Po završetku prozivke konstatirao je da od 31-nog po zakonu pozvanih odazvalo se svega 4. Ubrzo je stiglo objašnjenje da su se oni ionako po zakonu dužni samo pismeno očitovati, pa da i nije važno što se nisu odazvali samoj raspravi.

Nakon toga riječ a i samu prezentaciju Prijedloga Prostornog plana kojeg predlaže Povjerenstvo je vrlo stručno počeo obrazlagati gospodin Ivan Mucko iz ateliera «AAX» iz Zagreba s kojim je Općina Dugi Rat nakon natječaja sklopila Ugovor o izradi istog. Sama prezentacija i rasprava je trajala preko dva sata, a mi ćemo ovdje nastojati u kratkim crtama samo izvijestiti o tome što se na pojedinu temu reklo.


O izmiještanju Trafo stanice u Dugom Ratu

Počelo je sa pitanjem o mogućem izmiještanju Trafo stanice u Dugom Ratu. Odgovoreno je da se to ovim Planom nije predvidjelo, iako ta ideja kao želja postoji kod svih članova Povjerenstva i članova Poglavarstva i Vijeća.

Načelnik je rekao da bi to HEP stajalo oko 60 milijuna kuna, i za sada takva investicija nije u njihovim planovima. A to pravdaju i time što im ovakva kakva je danas može poslužiti slijedećih 20 godina. Stoga i ovim planom nisu predvidjeli njezino izmiještanje, odnosno drugu lokacije, jer bi jedna takva diskusija i sve što sa njome ide najvjerojatnije prolongiralo donošenje Plana.

A da su o tome razmišljali potvrdio je i dopredsjednik Povjerenstva, gospodin Tonči Trgo, koji je rekao da je čak njihov prijedlog bio da se na tom prostoru predvidi  zgrada za potrebe osnovne škole, jer ćemo u skoroj budućnosti to po zakonu i morati napraviti.

Na ovu temu su se nadovezali predstavnici HEP-a iz Omiša koji su iznijeli problem kvalitetne distribucije električne energije na nekoliko konkretnih lokacija u Općini, te pitali da li se predviđaju nove Trafo stanice malih snaga s kojima bi se taj problem anulirao. Odgovoreno im je da nije, jer to ovim Planom i nije u obvezi, već će se to rješavati Urbanističkim odnosno Detaljnim planom.

duće


O lokaciji za novu osnovnu školu

Ravnatelj Osnovne škole prof Ante Nazor je pitao da li su predvidjeli još koju lokaciju za potrebe nove odnosno novih zgrada za osnovnu školu jer da se on sa prijedlog da to bude na prostoru sadašnje Trafo stanice u Dugom Ratu ne slaže. Ne slaže se jer misli da je dugo čekati tih 20 godina, te on predlaže da Općina pronađe jednu lokaciju na zapadnom dijelu Općine. Time bi se rasteretila, moguće i trajno škola u Krilu Jesenicama koja je u za učenike opasnom stanju.

Na to ga je predsjednik Povjerenstva upitao ima li neki konkretan prijedlog za tu lokaciju budući da je oni kao Povjerenstvo nisu adekvatnu naći i onda predložiti. Prof. Nazor je rekao da to nije njegov posao i da nema, što je praktički bio i kraj ove teme.


O brzoj cesti i priključku na nju

Slijedeća tema je bila brza cesta, i to naročito priključak na nju u Dugom Ratu. Nakon mnogobrojnih pitanja, potpitanja i komentara mislim da možemo sve to sažeti u slijedećem: sama spojnica će biti na Glavici u Dugom Ratu s time da tu postoje, kako reče predsjednik Povjerenstva, male nesuglasice između Općine i HAC-a.

brza cesta

Razlog je taj što se spojnica u svom početnom dijelu proteže cijelom dužinom postojeće ceste koja ima uspon od 14-15 % što je za HAC nedopustivo. Stoga će oni napraviti pristupnu cestu od brze ceste do poslovne zone i tu stati, a Općina će riješiti ostalo. Kako, nije rečeno, valjda sa ovim usponom od 14-15%? To je i pitano, s obzirom na, zbog takvog uspona, nepregledne kolone koje će nastati, ali ni tada nismo dobili odgovor, odnosno konačno rješenje.

O budućnosti tzv. Odmarališta Zenica

Nakon toga, na prijedlog predsjednika Povjerenstva razgovaralo se o budućnosti tzv. Odmarališta Zenica. Kako je na tom mjestu starim planom predviđena turistička zona oni su je kao takvu uvrstili i u svom prijedlogu.

On je, međutim, ako nam je dozvoljeno komentirati, tada iznio svoj odličan prijedlog da se taj prostor prenamjeni i predvidi kao prostor na kojem bi se sagradila zgrada, odnosno zgrade za potrebe osnovne škole.

Kako bi to onda bio prostor od šireg društvenog, tj. državnog interesa, misli da i ne bi bio problem da ga se otkupi od sadašnjeg vlasnika Općine Zenica, BIH, za tu namjenu. S ovim prijedlogom se složio i prof Nazor.


O javnim sadržajima

U vezi tzv. Javnih sadržaja ( dvorana, ambulanta, vatrogasni dom, prostor za kulturu, vrtić i sl.), potpredsjednik Povjerenstva je rekao da u ovoj fazi Prostornog plana, oni imaju samo nekih ideja koje su vezane isključivo za lokacije u vlasništvu Općine. Čak predlaže da se raspiše Javni natječaj za idejno rješenje s kojim bi se definirale lokacije za ove sadržaje. I tu se o tome ništa konkretnije nije reklo.

sportska dvorana


O ambulanti

Malo više se razgovaralo o ambulanti za koju se reklo, da ona klasična ambulanta čak niti zakonom nije predviđena. I to zbog toga što svi liječnici svoju djelatnost obavljaju kroz privatnu praksu i to mogu čak i svaki na svojoj lokaciji a ne svi zajedno.


O kolektoru za kanalizacijski sustav

O kolektoru je rečeno da ne znaju gdje će biti točno, jer da te planove rade Hrvatske vode. Predsjednik Povjerenstva je rekao da po njihovim informacijama će sami ispust biti na vrhu punte Tvornice, a i on i kolektor će se nalaziti unutar Pomorskog dobra. Sama lokacija će se točno definirati Urbanističkim odnosno Detaljnim planom.


O postocima ..

Nakon toga se sa temom malo vratilo na početak kada se govorilo o postocima izgrađenog odnosno neizgrađenog zemljišta. Kako odnos tih dviju zona po zakonu mora biti 80:20, a na istočnom dijelu općine jedan dio izgrađenog zemljišta «upada» u prostor od 35 m udaljenosti od brze ceste na kojem je praktički zabranjeno graditi obiteljske kuće (i tu nije bio baš decidiran odgovor), predložilo se da se taj prostor proglasi neizgrađenim a taj postotak onda «upotrijebi» na onom području gdje će se onda i moći iskoristiti kao građevinski. Tako je rečeno da se to «prebaci» na zapadni dio, odnosno u Jesenice.


O turističkoj zoni na području bivše Tvornice

Posljednja tema je bila turistička zona na području bivše Tvornice. Kako je cijelo područje ispod magistrale ovim Prijedlogom proglašeno kao takvo, postavljeno je pitanje što se planira sa nekretninama u vlasništvu Općine, a nalaze se na tom području. Odnosno, da li se i pored toga što se nalazi u turističkoj zoni, na istim lokacijama može napraviti dvorana, ambulanta, vatrogasni dom ili nešto treće od javnih sadržaja.

Po riječima gospodina Mucka, to nije moguće, odnosno, to nisu sadržaji koje zakon dozvoljava u turističkoj zoni. Potpredsjednik Povjerenstva je to i potvrdio, odnosno rekao je da su oni svojim prijedlogom predvidjeli prodajom predmetnih nekretnina sakupiti dovoljno sredstava za izgradnju, ako ne svih, onda nekih od spomenutih javnih potreba.

Također je rekao, istina i neslužbeno, da su spomenute nekretnine od strane ovlaštenih osoba procijenjene na 1.350.000 EUR-a. Načelnik, gospodin Jerko Roglić je takvo gospodarenje općinskim nekretninama opravdao time što je njihova vrijednost veća jer se sada sastoje od zgrade i zemljišta. A ako bismo ih upotrijebili za namjene javnih sadržaja, onda bismo ih obezvrijedili rušenjem zgrada, a i imali dodatan trošak za njihovo rušenje. Predsjednik Povjerenstva je predložio da raspravu na ovu temu ostavimo za javni uvid.

S ovime je praktički i Prethodna rasprava završila.


Zaključak

U skjladu sa zakonom ovo je bilo samo uopćeno upoznavanje sa globalnim Prostornim planom. Mnogo više i mnogo detaljnije ćemo saznati tijekom Javnog uvida  koji će trajati 15 dana. U tom periodu će čitav Plan biti prezentiran u prostoriji općinske Vijećnice i dostupan svima svaki radni dan od 8-20 sati.

U tom periodu će svi moći dati svoja zapažanja, primjedbe i prijedloge koje će Poglavarstvo zajedno sa atelijerom «AAX» razmotriti i u pismenom obliku se očitovati .

To će morati biti vrlo brzo jer postojeći Prostorni plan prestaje slovom zakona važiti 31.03.2008.g. Stoga ovaj novi Plan treba usvojiti na način da se prostor u kojem Općina Dugi Rat neće imati Prostorni plan svede na najmanju moguću mjeru.

Povezani članci

Who's Online

We have 196 guests and no members online