Domagoj Vuković: Ideje Jerka Roglića podržavaju ljudi koji nemaju pojma za što dižu ruke

Vijećnik u Općinskom vijeću Općine Dugi Rat Domagoj Vuković (Hrvatska demokršćanska stranka – HDS) uputio je priopćenje za javnost koje prenosimo u cijelosti:
"Tako to radi Općinski načelnik Općine Dugi Rat Jerko Roglić uz pomoć svojih pobočnika koji mu besprijekorno na sjednicama Vijeća dižu ruke i izglasavaju njegove ideje a da ne znaju za što dižu ruke ..."

DOMAGOJ VUKOVIĆ:

Ideje Jerka Roglića podržavaju ljudi koji nemaju pojma za što dižu ruke

Izvor: Fosal.hr

Primjeri:

1. Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na sjednici održanoj 18. veljače 2011 godine donosi Odluku o izradi II. izmjena i dopuna PPU-a Općine Dugi Rat u kojoj je trebalo odraditi konkretne promjene u tekstualnom dijelu odluka koje bi omogućile bespravnim graditeljima da lakše legaliziraju svoje objekte.

Kako je u lipnju 2011. godine Vlada RH donijela Odluku o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, Odluku Općinskog vijeća je trebalo staviti izvan snage.

Međutim, načelnik Roglić ne daje prijedlog takve Odluke na Vijeće, već sa svojim interesnim suradnicima, mimo odluka Općinskog vijeća u II. izmjenama i dopunama, mijenja granice građevnog područja na način da određeni broj čestica, koje su bile u građevnom području, isključuje, ali zato čestice koje do tada nisu bile u građevnom području postaju građevne (zna se za koga).

Da bi legalizirali svoje bespravne radnje naknadno su donijeli još dvije dopune Odluka II. izmjena i dopuna PPU-a.

Iako je od početka izrade plana bio upozoravan na nepravilnosti od mene kao vijećnika, načelnik Roglić ignorira upozorenja o nepravilnostima i uporno srlja sve dalje.

Kako im i takve dopune odluka nisu pomogle, prijedlog im nije prošao ni u Zavodu za prostorno uređenje Splitsko dalmatinske županije kao ni kod Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (za ove radnje prijavljeni su od pet vijećnika iz opozicije i Zavodu i Ministarstvu 2012. godine).

Sve ono što se u međuvremenu događalo na javnim uvidima (bilo ih je tri), kao i objašnjenja samog načelnika i izrađivača plana na javnim raspravama (JR) tragično je. Scenarij im nije uspio.

Obrazloženje Ministarstva je da je od završetka JR prošlo više od šest mjeseci i da se JR može ponoviti najviše dva puta, što je i napravljeno, pa se treba donijeti nova odluka o izradi prostornog plana i provoditi novi postupak izrade.

Na traženje da mi se dostavi trošak postupka izrade ovih promašenih II. izmjena i dopuna nisam dobio odgovor.


 2. Općinsko vijeće 30. siječnja 2014. godine donosi novu Odluku o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna PPU-a Općine Dugi Rat.

Kako je načelnik Roglić očito “sentimentalno” vezan za prethodne izmjene on u medijima umjesto II. ciljane ponovo objavljuje II. izmjene i dopune PPU-a koje su već propale.

Samoincijativno 19. ožujka 2014 godine, kada je zadnji dan javnog uvida, zatvara prostor u kojem se mogao plan pogledati, te, bez da je dao službenu obavijest, produžava uvid na sljedeći dan, 20. ožujka 2014 godine.


 3. Na sjednici Općinskog vijeća 2012. godine donose se odluke o izradi UPU-a luke Krilo i mjesta Bajnice a za obuhvat prostora poziva se na kartografski prikaz broj 4 građevinskog područja naselja II. izmjena i dopuna Prostornog plana koji ne postoji.

Takvom odlukom stavlja na Javni uvid i Javnu raspravu UPU luke Krilo što je nedopustivo. Pitam se je li opet postupak ispravan i radi li ponovo dodatni trošak Općini Dugi Rat.

Iako u važećem PPU-u Općine Dugi Rat za UPU-e Krilo i Bajnice u obuhvatu luka postoje sportske lučice u II. ciljanim izmjenama i dopunama ih izbacuje iz plana.

Tek tri mjeseca nakon Javnog uvida gospodin načelnik uočava grešku (očito upozoren od viših istanci), te sa svojim istomišljenicima na sjednici Vijeća održanoj 12. lipnja 2014. godine tu grešku pokušava ispraviti kao da je to normalna stvar (a vrijeme prolazi).

Naime, na navedenoj sjednici donosi Odluku o izmjeni i dopuni odluke o izradi UPU-a luke Krilo i Bajnice te se ponovo poziva na obuhvat nepostojećeg plana II. izmjena i dopuna PPU-a.

Ispravno bi bilo da su donijeli Odluku o poništenju Odluke o izradama UPU-a i donio novu Odluku o izradi UPU-a luke Krilo i Bajnice. Nažalost to je taj aparat dizanja ruku kako kažu načelnik i predsjednik Općinskog vijeća.


 4. UPU Bajnice je posebna priča.

Tu načelnik Roglić daje cijelog sebe kako bi plan uredio onako kako odgovara onima za koga ga odrađuje, a ponovo se “zna za koga”. Za promjenu obuhvata UPU-a Bajnice se poziva na provedene prethodne rasprave propalih II. izmjena i dopuna PPU-a gdje navodi podatke koji nisu točni, ali njemu i njegovima odgovaraju.

U svoj UPU stavlja čestice koje su u izgrađenom građevnom području a te čestice imaju i kolni pristup, ali su na putu do fantomske čestice kojoj pošto poto želi osigurati kolni put a zna se i zašto. Očito je da će urbanistička inspekcija Ministarstva prostornog uređenja trebati odraditi svoj dio posla zbog njegovih propusta oko izrade PPU-a i UPU-a.

Na kraju, ako uspije u namjeri osigurati svojim “zna se” kolni put i kada bageri počnu ravnati teren (kosina oko 50-60 stupnjeva), te brdo Mutogras počne kliziti, bitno je da načelnik Roglić ima dežurne krivce u novinaru Slobodne Dalmacije koji će o događajima pisati kao i Odjelu za Prostorno uređenje Ispostava Omiš jer će taj odjel dati dozvole a on kao i uvijek ostaje nevinašce koje za ništa nije kriv.

Ako smatra da moji navodi nisu točni neka me pozove na javno sučeljavanje gdje god to on poželi.

Povezani članci

Who's Online

We have 127 guests and no members online