Korekcija trase zaobilaznice Omiša - odgovor Vulića i Marušića na očitovanje Hrvatskih cesta

obilaznica omišaS stranica Omis-info.com prenosimo najnoviji doprinos zanimljivoj raspravi, polemici čak, o trasi zaobilaznice Omiša, odgovor prof.dr.sc. Duška Marušića   dipl.ing.građ. i Ivana Vulića dipl.ing.građ. ne očitovanje Hrvatskh cesta na njihov prijedlog o korekciji trase. Pročitajte... 
Iznenađeni smo i neobično zadovoljni što je nakon dugo vremena, odnosno godina, konačno netko iz nadležnih institucija reagirao na naš prijedlog i višegodišnje obraćanje svim relevantnim institucijama, na državnom, županijskom i lokalnom nivou. Međutim, ne možemo se oteti dojmu, da ste sve ove godine prespavali, probudili se iz  "dubokog sna", te uputili odgovor kako bi se opet stekao dojam, da je za prihvaćanje istog kasno. Mi još jednom ponavljamo: Za pravo i dugoročno rješenje nikada nije kasno, bez obzira dali bi ga rješavali "u hodu" ili pak sa zadrškom, jer sada učinjene greške su nepopravljive za sva vremena ...


KOREKCIJA TRASE ZAOBILAZNICE OMIŠA

Odgovor na očitovanje Hrvatskih cesta od 18. studenog 2011. god.

Piše: Prof.dr.sc. Duško Marušić dipl.ing.građ,
          Ivan Vulić dipl.ing.građ.
Izvor: Omis-info.com


Sigurno da prihvaćanje prijedloga korekcije trase ostavlja trajne posljedice, jer grad Omiš dobiva spoj sa Zaobilaznicom, što je nemjerljivo u budućem razvojnom i prometnom smislu, a ovaj zahtjevan i skup projekt dobiva pokriće za uložena financijska sredstva.

Posljedice koje Vi navodite, u svom očitovanju, su marginalne, jer se ne odnose na meritum problema koji smo utvrdili, a za isto predložili trajno rješenje. U  nastavku ćemo pokušati odgovoriti redom na Vaše navedene očekivane posljedice:

-  Da, točno je da bi za preprojektiranje prema prijedlogu trebalo osigurati dodatna financijska sredstva ( po Vama 4.000.000. kuna), što je samo 1,2% od sada ugovorenog iznosa, a to je s obzirom na koristi gotovo pa zanemarivo. Bolje je i više se isplati i tri puta više uložiti u projekt, te dobiti pravo rješenje, nego robovati dugoročno neisplativim projektima.

obilaynica omiša-  Ne slažemo se da su bitno izmijenjeni lokacijski uvjeti, ali ako to i prihvatimo (!!!) onda Vaš natječaj, objavljen u „N.N“ 03. studenog 2011. godine, praktično kreće od početka sa izradom tehničke dokumentacije, kao da se prije ništa nije dogodilo, što je već poznat scenarij. Naime, još 1991. godine, u istom koridoru imali smo prihvaćenu Studiju utjecaja na okoliš… , te umjesto usklađenja iste sa Zakonskim izmjenama, tada 2003. god. krećete iz početka, a rezultat svega je danas evidentan.

-  Bolje bi bilo da ste u ovom slučaju, temeljem činjeničnog stanja na terenu i okolnosti oko realizacije (recesiji i nedostatku sredstava), izvršili izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, a temeljem iste izvršili dopunu, građevinske dozvole. Međutim za provesti tako nešto, to treba prvo htjeti, te isto uz pravo i argumentirano obrazloženje zakonski provesti, što u praksi nije nepoznato.

-  Ne možemo prihvatiti Vašu tvrdnju da poštujući Zakon o prostornom uređenju i gradnji, pri izmjeni građevne dozvole će doći do prekida radova što nije točno, jer je moguće samo se preorganizirati, te izvoditi neke druge radove (betoniranje sekundarne  obloge, dovršavati radove na malom tunelu, itd …) ili npr. proboj „servisnog“ – evakuacijskog tunela, koji ste izostavili projektom, što nije u skladu sa pozitivnim Zakonskim propisima na koje se često pozivate, ali onda u tome trebate biti i dosljedni.

-  Nema govora o Vašoj tvrdnji da bi se preprojektiranjem realizacija produžila za najmanje dvije godine uz štetu od više desetaka milijuna kuna. Upravo suprotno prihvaćanjem korekcije trase, uz ubrzani postupak izmjene i provedbe upravnog postupka, u roku od dvije a najkasnije tri godine moguće je privesti prometnoj svrsi ovaj dio ugovorenih radova, te znatno olakšati postojeće prometne uvjete do definitivnog rješenja cijele dionice Stobreč- Omiš. To je bio osnovni cilj ovog prijedloga korekcije trase Zaobilaznice Omiša, koja je operativcima sa terena realna, moguća i provediva, dok je iz ureda činovnički gledano, komplicirana i neprihvatljiva.


Nastavno navodite da je potrebno objektivno sagledati situaciju, te tko bi, kada bi se usvojio prijedlog korekcije trase, snosio odgovornosti?

obilaynica omišaMnogo Vi toga ne prihvaćate i navodite što bi bilo, kad bi bilo? Svaki put, odnosno izlet u podzemlje, pored provedenih ispitivanja  je neizvjestan i rizičan, a to znamo iz operativnog iskustva sa terena. Taj rizik je permanentan bez obzira o kojoj se trasi tunela radi.    
      
Očito je, da je u samom Vašem pristupu rješavanja ovog prometnog problema napravljen previd izostavljanjem spoja grada s Zaobilaznicom, bez obzira na odredbe PP grada Omiša. Bolje rečeno, robovali ste i dalje robujete formi, a ne biti, dok smo Vas  mi na vrijeme (još prije punih pet godina!) upozoravali na bitne nedostatke projekta i predložili rješenje.

Raspisivanjem javnog natječaja za izradu projektnog rješenja priznajete grešku, što je veliki pomak naprijed, ali su povrijeđena mnoga ega što treba premostiti. Nama ne pada na pamet da se izgradnja objekta izvodi, bez Zakonom provedenog upravnog postupka, pa su sa tog osnova rizici isključeni, ali preferiramo „ubrzani postupak u hodu“, koji je moguć.

Kad smo već kod zakonitosti, koju uporno potencirate, pitamo se kako ste uopće dobili građevinsku dozvolu za tunel „Omiš“ (dužine 1450 metara)?, a da projektom niste predvidjeli izgradnju „servisnog-evakuacijskog tunela“, koji je neophodan radi zbrinjavanja korisnika u slučaju akcidentnih situacija.

Pravilnik za sigurnost  prometa u tunelima, koji je usklađen sa direktivama EU, je jasan, te svaki tunel preko tisuću metara u ovim prometnim uvjetima, a pogotovo u ovim specifičnim ambijentalnim prilikama je mora posjedovati.

Sada mi pitamo tko će snositi odgovornost za moguće tragične posljedice sudionika u prometu, ali ne u trenutnim uvjetima izgradnje, već kontinuirano za sve vrijeme korištenja u vijeku trajanja objekta, koji je projektom predviđen za rok od 100 godina?

obilaznica omiša

Što se tiče zadiranja predloženog rješenja trase u zaštićeni krajolik prirode i ne dobivanja dozvole, moramo Vas upozoriti da je taj argument deplasiran i ne stoji, jer se korekcijom osnovne trase dobiju povoljniji uvjeti glede zaštite okoliša, očekivane zaštite od buke, dok se izvlačenjem trase iz kanjona prezentiraju neponovljive ambijentalne vizure kanjona rijeke Cetine.

U ovom slučaju opet imate dvostruka mjerila, jer Vam taj argument nije bio značajan, kad ste rekonstruirali dio državne ceste D70 u istom zaštićenom značajnom prirodnom krajoliku, bez Studije utjecaja na okoliš za vrijeme izgradnje počinili neviđeni ekocid, što je za svaku osudu.

S tehničkog gledišta naš prijedlog korekcije glavne trase zaobilaznice Omiša je i te kako prihvatljiv, jer se istim postižu najbolji uvjeti glede vozno-dinamičkog aspekta, sigurnosti sudionika u prometu i troškova predviđenih radova. Usvajanjem prijedloga znatno se skraćuju rokovi izgradnje i odmah dovodi u prometnu funkciju izgrađeno.

Nastavak radova na kompletnoj realizaciji dionice Omiš – Dugi Rat – Stobreč moguće je nesmetano nastaviti, kada se stvore povoljniji uvjeti bez remećenja uspostavljenog režima prometa. Pored toga uvlačenjem tunela „Komorjak“ više u brdo izbjegava se zaštita cijelog naselja Priko od mogućih odrona kamenih gromada na desnoj obali, što je vrlo značajno, a posebno sa sigurnosnog aspekta.

tunel omiš

Točno, stoji činjenica da je spoj na postojeću cestu moguće ostvariti i bez korekcije glavne trase, ali je zato potrebno izgraditi dodatni tunel na desnoj obali, križanje, odnosno pristup istoj u podzemlju što je financijski nepovoljnije, jer veći troškovi izgradnje, a pogotovu je opasno glede sigurnosti sudionika u prometu.

Na kraju, mislimo da treba prekinuti daljnju polemiku preko medija na navedenu temu. Smatramo ipak zbog ozbiljnosti situacije u koju smo dospjeli, sa mogućim nesagledivim posljedicama, potrebno je da Hrvatske ceste (kao investitor) što prije organiziraju sastanak svih relevantnih stručnjaka koji bi mogli doprinijeti da se konačno odabere optimalno rješenje, kako same Zaobilaznice Grada Omiša, tako i cijelog budućeg prometnog raspleta u okruženju.

Smatramo da ovaj trenutno najsloženiji prometni problem u Hrvatskoj, koji je dugo držan po strani, to objektivno i zaslužuje.

S poštovanjem!

Omiš, 29. studenoga 2011. godine

Prof.dr.sc.Duško Marušić dipl.ing.građ
Vulić Ivan dipl.ing.građ.

Povezani članci

Who's Online

We have 133 guests and no members online