Zaposleni, jeste li preuzeli radne knjižice od poslodavaca?

Radna knjižicaPristupanjem RH u punopravno članstvo EU ukinuta je radna knjižica, te svaki poslodavac mora vratiti radnicima njihove radne knjižice najkasnije do 30. rujna 2013. Prije nego što je vrati, poslodavac mora u radnoj knjižici radnika precrtati sve nepopunjene rubrike (uz svoj potpis, "pečat" i datum kad je to učinio) i u rubrici predviđenoj za upisivanje bilješki pozvati se na zakonsku osnovu na temelju koje su precrtane nepopunjene rubrike u radnoj knjižici. Od 1. srpnja 2013. podatke relevantne za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja kao i nekih drugih prava, osigurava HZMO u nematerijaliziranom obliku (e-radna knjižica ili virtualna radna knjižica) što Zakon o radu naziva Elektronički zapis podataka o radniku ...

ČUVAJTE STARU KNJIŽICU

Izvor: Kastela.org

Ako poslodavac u navedenom roku nije u mogućnosti radniku vratiti radnu knjižicu, mora je dostaviti područnom uredu HZMO-a, prema mjestu prebivališta radnika, a ako je prebivalište radnika nepoznato, središnjoj službi HZMO-a.

Radna knjižica je važna za dokazivanje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te osiguranja u slučaju nezaposlenosti te se ne smije uništiti.

Sam sadržaj elektroničkih zapisa podataka o radniku, način upisivanja podataka o radniku i razmjena podataka između tijela s javnim ovlastima uređena je Pravilnikom o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa, koji je u primjeni od 1. srpnja 2013.

Povezani članci

Who's Online

We have 349 guests and no members online