Širi se cesta Zakučac - Naklice (2)

cestaDugo očekivana rekonstrukcija novoproglašene predmetne državne ceste D 70 je pred svojim početkom, što treba pozdraviti i svesrdno podržati. No, red je upoznati i upozoriti na neke propuste koji su evidentni prilikom raspisa natječaja i same odluke da se priđe izgradnji ove dionice državne ceste. Sve aktivnosti oko projektiranja i provedbe upravnog postupka ovih dviju ranijih županijskih, a sada državne ceste, provodila je Županijska uprava za ceste iz Splita. Prema saznanjima Hrvatske ceste preuzele su svu dokumentaciju i raspisali natječaj za samo dio točnije 1, 7 km državne ceste od ukupno 16,6 km, a za koju postoji lokacijska i građevna dozvola. Prema uvidu u projektnu dokumentaciju utvrđeno je više nedostataka. Nabrojiti ćemo neke ...


ŠIRI SE CESTA ZAKUČAC - OMIŠ (2)

Može li se kvalitetnije rješiti rekonstrukcija ceste D70?


Piše: "Upućeni komentator"

Dugo očekivana rekonstrukcija novoproglašene predmetne državne ceste D 70 je pred svojim početkom, što treba pozdraviti i svesrdno podržati.

Red je upoznati i upozoriti na neke propuste koji su evidentni prilikom raspisa natječaja i same odluke da se priđe izgradnji ove dionice državne ceste.

Sve aktivnosti oko projektiranja i provedbe upravnog postupka ovih dviju ranijih županijskih, a sada državne ceste, provodila je Županijska uprava za ceste iz Splita.

Prema saznanjima Hrvatske ceste preuzele su svu dokumentaciju i raspisali natječaj za samo dio točnije 1, 7 km državne ceste od ukupno 16,6 km, a za koju postoji lokacijska i građevna dozvola.

cesta

 
Prema uvidu u projektnu dokumentaciju utvrđeno je više nedostataka. Nabrojiti ćemo neke:

1.

Predmetna dionica projektirana je sa elementima vođenja trase i normalnim poprečnim profilom za županijske ceste, koji se razlikuje od dionice do dionice, ali ni jedan ne odgovara minimalnim uvjetima za projektiranje državnih cesta.

Zato je potrebno izvršiti usklađenje, te usvojiti jedinstveni normalni poprečni profil na cijelom prostiranju državne ceste, u dužini od 16,6 km, a minimalna širina kolnika je: 2x3,20 =6,4 m, te bankine 2x1,0= 2,0 m, što ukupno iznosi 8,40 m, za računsku brzinu od 50 km/h.

2.

Odabrana dionica u dužini od 1,7 km je najkritičnija dionica, ali rekonstrukcijom iste se ne rješavaju prometni problemi, jer se ista ponovo „utapa“ u postojeći prometni profil „austrijskih“ cesta s početka 20. stoljeća postojeće širine asfaltnog kolnika od 4,5 – 5,0 m, bez berme i bankine.

Shodno tome potrebno je produžiti zahvat za dodatnih 0,7 km za koji postoji projektna dokumentacija, s prethodnim usuglašavanjem cijele dionice s naprijed iznijetom točkom glede širine normalnog poprečnog profila državne prometnice.

3.

Nikako se ne treba pomiriti sa činjenicom, koja je obznanjena u sredstvima javnog priopćavanja, da izgradnja ove dionice ceste od Žrnovnice, preko Tugara i Zakučca postaje alternativani pravac jadranskoj magistrali od Stobreča do Omiša, što nije točno.

Izgradnjom ove dionice i sa njenim produžetkom opet se nastavlja prema Omišu na postojeću prometnicu skromnih geometrijskih elemenata vođenja trase, sa velikim bočnim smetnjama, velikim uzdužnim nagibom, kontra nagibom u krivinama, neriješenom odvodnjom (kroz barake), minimalnog normalnog poprečnog profila kolnika u kanjonu Cetine bez bankina.

Pošto je na ovom dijelu prometnice odvija svakodnevni pješački (i jedini mogući) promet kojim se služe stanovnici naselja Zakučac, Zakučac-Furnaža, radnici: trikotaže „Galeb“, tvornice „Novi Omial“, hidroelektrane „Zakučac“, te posjetitelji svetišta „Svetog Leopolda Bogdana Mandića“ u Zakučcu, preusmjerenje prometa bi bilo pogubno, te bi netko trebao preuzeti odgovorrnost za eventualne moguće nesreće, ako do istog preusmjerenja dođe.

Preusmjerenjem prometa samo bi prelocirali prometni problemi, kao što je usiljeni prometni tok i zastoji na križanje na Priko (spoj na D8) prije mosta na rijeci Cetini.

4.

Ovakav pristup realizaciji nije adekvatan, niti optimalan, jer to je samo sporadično poboljšanje prometnih uvjeta („gašenje požara“).

Zato je potrebno ovom problemu prići na sasvim drugi način, te poštivajući prostorni plan grada Omiša u skladu istog rješavati i graditi spojnu cestu od križanja sa D8 na Priku do odvojka za Naklice, što je u skladu i s prostornim planom županije, a to je jedini i pravi pristup realizaciji sa dugoročnim pozitivnim efektima..

Dobar dio ove dionice, skoro cijela osim dijela veze sa D8, moguće je graditi jer ide novom trasom, bez remećenja postojećih prometnih tokova, a polučili bi se i mnogi pozitivni efekti prilikom realizacije obilaznice Omiša (izgradnja mosta u kanjonu).

Radi ubrzanja realizacije potrebno je odmah prići ubrzanim tempom izradi projektne i druge tehničke dokumentacije, kao i provedbi upravnog postupka.

5.

Da bi se omogućio nesmetani pristup i usmjerio promet s autoceste prema Omišu preko čvora „Blato n/C potrebno je što prije izgraditi dio obilaznice Gata od Smova do Čišala (kod škole) sa vezom na postojeću cestu koja ima tolerantan prometni profil.

Sadašnje stanje je apsurdno jer zbog neadekvatnih uvjeta prometovanja na postojećoj mreži već godinama nije moguće koristiti ovaj pristup, pa tako na čvoru nema smjerokaza koji vozačima ukazuje da se u neposrednoj blizini nalazi grad Omiš zbog čega je čvor i izveden.

Cijela ova predmetna dionica u dužini oko 8 km posjeduje izvedbenu projektnu dokumentaciju, elaborat izvlaštenja, a dionica se proteže novom trasom, te je moguće nesmetano izvoditi radove bez remećenja voznog režima na ostalom dijelu postojeće prometnice.

6.

Na predmetnoj dionici postoji još jedan dio trase, koji nema adekvatan odgovarajući prometni profil, a to je dio ceste na predjelu „Badnja“, koji je projektno riješen izgradnjom tunela nazvanim „Sveti Juraj“, dužine oko 300 metara, kojeg je moguće odmah graditi jer nema imovinsko-pravnih problema, a moguće ga je izvoditi bez znatnog remećenja postojećih prometnih tokova.

7.

Da bi nesmetano mogli realizirati licitirani dio trase, a na kojem je radove moguće izvoditi samo u punom zatvoru prometa na postojećoj trasi ceste za period od najmanje 6 mjeseci, potrebno je iznaći optimalni alternativni pravac za prometovanje domicilnog stanovništva tijekom izgradnje, kako isto ne bi trpilo dodatne štete, jer postojeći alternativni pravci nisu povoljni za korištenje (znatno su duži).

Zbog toga izraditi devijaciju u neposrednoj blizini, je dio iste već postoji, a ulaganja u produžetak i uređenje iste su manja nego štete koje bi pretrpilo domicilno stanovništvo zbog povećanih transportnih troškova.