Gradonačelnici u klupama

gradonačelnici u klupamaPredstavnici DUZS-a organizirali su i proveli savjetovanje-osposobljavanje o sustavu zaštite i spašavanja za gradonačelnike i načelnike općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kako bi im se omogućilo da što uspješnije izvršavaju svoje zakonske obveze, a u cilju očuvanja života, zdravlja, okoliša i imovine. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, kao nositelj osposobljavanja i usavršavanja u sustavu zaštite i spašavanja, je u skladu sa zakonskim obvezama, pripremila programe osposobljavanja svih razina operativnih snaga za zaštitu i spašavanje. Jedan od prvih programa osposobljavanja koji se provodi je osposobljavanje novoizabranih čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.  Zajedno s Vladom Republike Hrvatske ista edukacija je organizirana za župane, a nastavak ovog izuzetno važnog projekta je organiziranje i provedba savjetovanja – osposobljavanja čelnika jedinica lokalne samouprave, načelnika općina i gradonačelnika ...


SAVJETOVANJE
OSPOSOBLJAVANJE GRADONAČELNIKA I NAČELNIKA OPĆINA

Gradonačelnici u klupama


Predstavnici DUZS-a organizirali su i proveli savjetovanje-osposobljavanje o sustavu zaštite i spašavanja za gradonačelnike i načelnike općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji


Izvor: www.kastela.org


Ustav Republike Hrvatske i Zakon o zaštiti i spašavanju propisuju da je zaštita i spašavanje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te da uživa njezinu osobitu skrb. Sustav zaštite i spašavanja izgrađuje se i razvija na svim razinama teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske. Sukladno tome za izgradnju i razvoj sustava zaštite i spašavanja odgovorna su predstavnička tijela i čelnici jedinica lokalne i područne samouprave.

Izborom za čelnika jedinica lokalne samouprave preuzet je i cijeli niz obveza iz područja zaštite i spašavanja, a u kontekstu planiranja i pripremanja za djelovanje u katastrofama, odnosno zapovijedanja u katastrofama. Cjelovita uspostava i daljnja izgradnja sustava zaštite i spašavanja nije moguća bez sudjelovanja, spremnosti i kooperativnosti svih institucija. Stoga i ova edukacija ima cilj da svi subjekti - nositelji poslova zaštite i spašavanja u cijelosti preuzmu svoju Ustavnu i zakonsku ulogu u daljnjoj izgradnju učinkovitijeg sustava zaštite i spašavanja.

Takva uobičajena praksa je i u Europi gdje se vrlo brzo nakon izbora za novoizabrane čelnike jedinica područne i lokalne samouprave organizira odgovarajuća obuka, odnosno osposobljavanje, kako bi im se omogućilo da što uspješnije izvršavaju svoje zakonske obveze, a u cilju očuvanja života, zdravlja, okoliša i imovine.

Navedeno savjetovanje – osposobljavanje organizirano je za sve gradonačelnike i načelnike općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Skup je uvodno pozdravio u ime župana Splitsko-dalmatinskog gosp. Visko Haladić, njegov zamjenik koji je istaknuo važnost i značaj sustava zaštite i spašavanja na razini lokalne zajednice, izrazivši potporu i potrebu sudjelovanja svih subjekata u daljnjoj izgradnji još učinkovitijeg sustava zaštite i spašavanja.

U ime ravnatelja DUZS-a skup je pozdravio njegov izaslanik g. Damir Čemerin, zamjenik zapovjednika civilne zaštite za RH.


Predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje tijekom ovog osposobljavanja obradili su slijedeće teme:
 
1. Sustav zaštite i spašavanja u RH - organizacijsko i normativno uređenje (Petar Škorić – pročelnik PUZS-a Split)
 
2. Obveze i zadaće odgovornih osoba sustava zaštite i spašavanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Josip Sajko – načelnik Odjela za PPN u Službi civilne zaštite)
 
3. Suvremeni sustavi zaštite i spašavanja – krizno upravljanje i kritična infrastruktura (Damir Čemerin – zamjenika glavnog zapovjednika civilne zaštite za RH) 
 
4. Simulacijska vježba „Zbrinjavanje posljedica kemijskog akcidenta (Damir Pilček – načelnik Centra za specijalističko osposobljavanje Zagreb).

Povezani članci

Who's Online

We have 494 guests and one member online

  • admin