Vijesti iz Tovarnika

"Zaista, kažem vam, štogod učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!" (Mt 25,40)

Nakon zasuna u Mađarskoj, rijeka bliskoistočnih izbjeglica zapljusnula je kod Tovarnika i hrvatske granice. Hrvati su se pokazali europskijima od Europljana i papskijima od Pape i otvorili put prema slobodi koju izbjeglice identificiraju s Njemačkom? Hoće li kvantiteta ulazaka promijeniti kvalitetu prihvata? Vlakovi i autobusi za njihov transport valjani su indikatori razumijevanja njihovih tranzitnih potreba jer Hrvatska za njih predstavlja samo koridor prema Sloveniji ili zapadu Mađarske. Zbog toga to nije nacionalni, nego europski, kontinentalni sigurnosni problem, a zapravo humanitarno pitanje i epohalni povijesni izazov koji bi Europa trebala znati riješiti pozitivno, kao dar s neba i natalitetni spas za njezinu ostarjelu populaciju. Sociolog religije Ivan Markešić je u pravu kada preporučuje da na to valja gledati kao na civilizaciju života koja dolazi vitalizirati našu civilizaciju smrti. (I podrške američkim ratovima!)..., piše Danko Plevnik na stranicama Slobodne Dalmacije.

VIJESTI IZ TOVARNIKA

Piše: Danko Plevnik
Izvor: Slobodna Dalmacija

rijeka bliskoistočnih izbjeglica zapljusnula je kod Tovarnika i hrvatske granice