Bijeda socijaldemokracije i uspon desnice

Protekli izbori za EU parlament nisu prošli neočekivano. Slab odaziv birača i uspon desnice očekivane su posljedice stanja u EU i politike koja se unutar nje provodi. Prije svega, slab odaziv birača indikator je razočaranja i nezadovoljstva kapitalističkom parlamentarnom demokracijom koja se svodi na vječno vraćanje istoga. Takva "demokracija" samo je sofisticirani način na koji se kapitalistička klasa održava na vlasti. Na razini političkih predznaka riječ je o razočaranju "socijaldemokracijom" koja se nerijetko identificira s ljevicom kao takvom, a vrlo je često nije riječ ni o centrističkoj politici, bar što se tiče ekonomskih pitanja. Socijaldemokracija koja se oduvijek (deklarativno) zaklinjala u socijalnu državu i radnička prava pokazala se skoro pa najvećim neprijateljem kako radnika, tako i samih preostalih mehanizama socijalne države. Hrvatska nije usamljen primjer za to.., piše Karlo Jurak na stranicama H-Altera ...

EU IZBORI

Piše: Karlo Jurak / H-Alter
Izvor: H-Alter


PROČITAJTE VIŠE...