Pravila izborne igre

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. travnja 2009. raspisani su izbori za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba. Odluka Vlade Republike Hrvatske stupit će na snagu 15. travnja 2009. Izbori će se održati u nedjelju 17. svibnja 2009. Rokovi teku od 16. travnja 2009. u 00:00 sati. Prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika moraju biti zaprimljeni (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle 27. travnja 2009. do 24:00 sata ... Ostala pravila predizborne igre, propisana od Državnog izbornog povjerenstva, dragi budući načelnici i vijećnici možete pročitati u nastavku članka... I još nešto. Službene obrasce za kandidaturu vaše liste ili vašeg lika možete od danas naći u boklje opremljenijim knjižarama ili Narodnim Novinama. U Splitu, na adresi Kralja Zvonimira 25 nalazi se jedna takva prodavaonica gdje možete kupiti

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 10. travnja 2009.

Na temelju članka 40. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“, broj 109/07. i 125/08., dalje: Zakon) te članka 30. stavka 1. Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/05. pročišćeni tekst i 109/07.) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA


1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. travnja 2009. raspisani su izbori za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba. Odluka Vlade Republike Hrvatske stupit će na snagu 15. travnja 2009.

Izbori će se održati u nedjelju 17. svibnja 2009.

2. Rokovi teku od

16. travnja 2009. u 00:00 sati.

kandidati3. Prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika moraju biti zaprimljeni (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle

27. travnja 2009. do 24:00 sata
/ članak 17. Zakona /.

4. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će i u javnim glasilima objaviti zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle

29. travnja 2009. do 24:00 sata
/ članak 23. stavak 1. Zakona /.

5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste kandidatura i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

15. svibnja 2009. do 24:00 sata
/ članak 24. stavak 1. Zakona /.

6. Zabrana izborne promidžbe /izborna šutnja/, kao i objavljivanja privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od

16. svibnja 2009. u 00:00 sati do
17. svibnja 2009. u 19:00 sati

/ članak 26. stavak 1. Zakona /.

7. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle

8. svibnja 2009. do 24:00 sata
/ članak 46. stavak 3. Zakona /.

8. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle

8. svibnja 2009. do 24:00 sata
/ članak 44. Zakona /.

Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnim izbornim povjerenstvima, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

/ članak 44. Zakona /.

9. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle

11. svibnja 2009. do 24:00 sata.
/ članak 44. Zakona /.

glasanje10. Glasovanje traje neprekidno

17. svibnja 2009. od 7:00 do 19:00 sati

Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli u redu na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

/ članak 54. stavak 1. Zakona /.

11. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle

18. svibnja 2009. do 7:00 sati.
/ članak 63. Zakona /.

12. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle

18. svibnja 2009. do 19:00 sati.
/ članak 64. stavak 1. Zakona /.

13. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.

/ članak 68. Zakona /.

14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 84. do 91. Zakona.

15. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupaju na snagu 15. travnja 2009. godine.


izbori

Povezani članci

Who's Online

We have 153 guests and one member online

  • admin