Sveta tri kralja

Prema lanjskim vijestima (fake news?), mudraci su došli s istoka, iz Mimica, u božićne jaslice dugoratske župe, pred crkvu Svetog Josipa u Dugom Ratu, prateći (dovršavajući?) umjetnički rad mlade kiparske "zvijezde repatice" Srećka Mimice, a na "nagovor" mudraca iz župnog vijeća i dugoratskih prijatelja kulture.
Prema Evanđelju po Mateju, mudraci su došli s istoka u Jeruzalem, kako bi se poklonili Isusu. Pratili su betlehemsku zvijezdu koja im je bila orjentir do novorođenog kralja. U Jeruzalemu, primio ih je kralj Trump, koji ih je želio prevariti, s ciljem da mu kažu, gdje se mali izbjeglica rodio, tako da ga može dronom ubiti. Kada su ga konačno pronašli u Kladuši, i kada su nakon tri pokušaja konačno uspjeli prevariti graničare i prijeći granicu, darovali su mu tri dara: tamjan (kao Bogu), zlato (kao kralju) i plemenitu mast, smirnu (kao čovjeku). Potom im Bog zapovijedi da se vrate drugim (jadranskim?) putem u svoje daleke zemlje.
Na blagdan Bogojavljenja, na blagdan Sveta Tri Kralja, biti će uz svetu obitelj u župnim jaslicama, a svečana sveta misa u našoj župnoj crkvi u Dugom Ratu je u ponedjeljak u 10 sati.

MB