Što je 'školski kurikulum'?

Prošlog tjedna je u Osnovnoj školi kneza Mislava u Kaštel Sućurcu održan Stručni skup ravnatelja na temu "Školski kurikulum", kojemu je nazočilo oko četrdesetak ravnatelja osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Prema novom Zakonu o školstvu sve srednje i osnovne škole morale su izraditi školski kurikulum do 15. rujna, međutim, taj je datum zbog dosta nejasnoća u provođenju zakona i izradi samog kurikuluma pomaknut, a ovaj stručni skup je održan kako bi ravnatelji "zajedničkim snagama" došli do zaključaka o provedbi spomenutog Zakona ...

 STRUČNI SKUP RAVNATELJA ŠKOLA

Piše: Renata Dobrić / Kastela.org

"S obzirom da je planiranje i izrada dokumenata školskog kurikuluma novina u našem školstvu, potrebno je osposobiti ravnatelje, stručne suradnike i učitelje za kurikularno planiranje i njegovu implementaciju.

Nejasan "kurikulum"

Jedan u nizu pripremnih koraka jest i Stručni aktiv ravnatelja Splitsko-dalmatinske županije, kojega je naša škola organizirala uz suradnju sa savjetnicima iz Agencije za odgoj i obrazovanje", izjavila je ovom prilikom ravnateljica Osnovne škole kneza Mislava Ines Visković.


Plan i program pojedine škole

O izradi dokumenta pod nazivom školski kurikulum, kojim će svaka škola na osnovu posebnosti koju upravo ta škola ima, izraditi dokument kojim će objediniti specifičnosti svoje škole u skladu s potrebama svojih učenika, predavanja su održali stručni savjetnici iz Agencije za odgoj i obrazovanje.

Prema njihovom objašnjenju, pod pojmom školski kurikulum misli se na svojevrsni nastavni plan i program svake škole kojim se definira rad škole u izbornim predmetima, izvannastavnim aktivnostima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, a u istome su navedeni i projekti škole koji se planiraju realizirati.

Who's Online

We have 181 guests and no members online