Meri Maretić o komuniciranu u jedinicama lokalne samouprave

Meri MaretićPredstavljanje knjige Meri Maretić - Političari, mediji, građaniU organizaciji udruge "Tvornica" u petak, 21. svibnja 2010. u Dugom Ratu je upriličeno predavanje mr. sc. Meri Maretić o komunikacijskim procesima između političara, medija i građana. Tom prigodom je, na zadovoljstvo dvadesetak nazočnih, na iznimno zanimljiv način predstavljena važnost komuniciranja na svim razinama, a posebno na lokalnoj, od koje sve počinje ili bi trebalo. Prema riječima autorice knjige "Političari, mediji, građani", jedna od najvažnijih funkcija demokratskog upravljanja jest otvoreno komuniciranje s građanima, dok je uloga medija vrednovanje i izvještavanje o učinkovitosti uprave, a ne samo puko prenošenje serviranih informacija. Nažalost, dugoratskom skupu odazvala su se samo dva općinska vijećnika (s nezavisnih lista) i dvadesetak zainteresiranih mještana. Dugi Rat se definitivno uklapa u sumorni dalmatinski prosjek i neveselu statistiku kad je u pitanju kvaliteta javnog kumuniciranja i shvaćanje važnosti poboljšanja iste u jedinicama lokalne samouprave ...


DUGI RAT

PREDAVANJE MERI MARETIĆ

Predstavljanje knjige Meri Maretić - Političari, mediji, građani'Političari, mediji, građani'


Dva vjećnika, tri novinara i dvadesetak zainteresiranih..


Piše: Davor Grgat
Izvor: Slobodna DalmacijaDugi Rat 

Povezani članci

Who's Online

We have 87 guests and no members online