More je izvrsno za kupanje

Prema trećem ovogodišnjem ispitivanju kakvoće mora koje je provedeno 13. lipnja na svim službenim plažama u općini Dugi Rat pokazalo je kako je more izvrsne kakvoće.
U ostatku Splitsko-dalmatinske županije gdje je provedeno 57 uzorkovanja, njih 51 je bilo izvrsne kakvoće, dvije dobre te četiri zadovoljavajuće. Uz plažu Torac u Kaštelima, oznaku zadovoljavajuće su dobile plaže Milna na Hvaru i Vranjic u Solinu.

MB

Who's Online

We have 68 guests and no members online