Izgradnja velike Europe: Geopolitičke realnosti i perspektive

bruxellesU Hrvatskoj Paneuropskoj Uniji je 21. siječnja 2010. održano predavanje Jure Vujića, geopolitologa i publicista (autor knjiga "Fragmenti geopolitičke misli", i "Hrvatska i Mediteran"), na temu "Igradnja Velike Europe, geopolitičke realnosti i perspektive". Vujić je pred skupom naglasio kako današnja "ekonomicistička" verzija Europe pati od akutne "krize duha", i od nedostatka "vizije svijeta". Jedino reaktiviranje "mobilizatorskih" duhovno-političkih i geopolitičkih vrednota mogu nadoknaditi današnji "politički deficit" Europe koji je ujedno "deficit smisla". Vujić zagovara veću "politizaciju" današnje Europe na temeljima jačanja načela sloboda, suvereniteta i supsidijarnosti, kao dobrim temeljima za buduću federalizaciju Europe, na kontinentalnog geopolitičkoj bazi ...

 
O IZGRADNJI VELIKE EUROPE


Geopolitičke realnosti i perspektive


EU parlamentVujić je uvodno rekao kako postbipolarno razdoblje nakon kraja hladnog rata otvara put multipolarnoj geopolitičkoj rekonfiguraciji svijeta. U tom kontekstu postavlja se aktualno pitanje izgradnje "Velike Europe" na geopolitičkim zasadama paneuropeizma i euroazijanizma, koji nastoje oživotvoriti koncept kontinentalne "Europe-sile".

U doba kada se razbuktava neoliberalna tržišna globalizacija koja nameće ubrzani ritam kulturološke i političko-gospodarske uniformizacije, Vujić je istaknuo kako izgradnju Europu treba sagledavati s perspektive ostvarenja "Europe sile", Europe kao kontinentalnog euroazijatskog bloka.

Vujić je naglasio kako današnja "ekonomicistička" verzija Europe pati od akutne "krize duha", i od nedostatka "vizije svijeta". Jedino reaktiviranje "mobilizatorskih" duhovno-političkih i geopolitičkih vrednota mogu nadoknaditi današnji "politički deficit" Europe koji je ujedno "deficit smisla".

Vujić poziva na što veću "politizaciju" današnje Europe na temelju jačanja načela sloboda, suvereniteta i supsidijarnosti, kao dobri temeljima za buduću federalizaciju Europe, na kontinentalnog geopolitičkoj bazi. 


EU parlament
EU parlament