Kriza kao prilika za drukčije promišljanje ekonomskog razvoja

Željko Rohatinski– Ako krizu vidimo samo kao privremeni zastoj u dugoročno-pozitivnim tendencijama ekonomskog rasta i razvoja, ništa nećemo riješiti, no shvatimo li je kao opomenu tada je ova kriza ujedno i šansa za jedan drugačiji početak promišljanja budućeg ekonomskog razvoja. Imamo li za sve to snage, znanja i volje – pitanje je na koje nećemo dugo trebati čekati odgovor. No sudeći po prošlosti, nebismo trebali biti veliki optimisti, zaključio je guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski govor o tome kako ublažiti efekte prenošenja globalne krize na naše prostore gdje se, za razliku od monetarnog sektora koji se konsolidira, realni sektor tek nalazi pred najtežim problemima ...

Rohatinski: Najgore za realni sektor tek dolazi
 
Izvor: Novi list
 
Guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski iz Opatije je poručio da gospodarstvo pada 5 posto te se govori o tome kako ublažiti efekte prenošenja globalne krize na naše prostore. No za razliku od monetarnog sektora koji se konsolidira, realni sektor se tek nalazi pred najtežim problemima.

Željko Rohatinski, guverner Hrvatske narodne banke


– Njihov osnovni uzrok su pad agregatne potražnje i povećana nelikvidnost. Disproporcija između ponude i potražnje za devizama realnog sektora ne može se više pokrivati nikakvim monetarnim "akrobacijama" već zahtjeva odgovarajuću prilagodbu samog realnog sektora, rekao je.
 
Za 2009. guverner predviđa pad BDP-a od 4 posto no dodaje kako nema smisla licitirati predviđanjima već je bitno kako gledamo na krizu i možemo li iz nje izvući pouku.
 
– Ako krizu vidimo samo kao privremeni zastoj u dugoročno-pozitivnim tendencijama ekonomskog rasta i razvoja, ništa nećemo riješiti. No shvatimo li je kao opomenu tada je ova kriza ujedno i šansa za jedan drugačiji početak promišljanja budućeg ekonomskog razvoja.
 
Imamo li za sve to snage, znanja i volje – pitanje je na koje nećemo dugo trebati čekati odgovor no sudeći po prošlosti, nebismo trebali biti veliki optimisti...
 

Povezani članci

Who's Online

We have 655 guests and no members online