Izdana građevinska dozvola za prvu fazu izgradnje kanalizacije

DućeNapokon je barem papirologija sređena! Napokon je dobivena i građevinska dozvola za izgradnju prve, istočne faze kanalizacijskog sustava Općine Dugi Rat, koja obuhvaća područje Duća i dugoratske Glavice. Ekološki sustav javne odvodnje, tretmana i zbrinjavanja otpadnih voda zasad bageregzistira samo u užem prostoru grada Omiša. Vodovod d.o.o. Omiš i Hrvatske vode JADRANSKI PROJEKT d.o.o. početkom kolovoza ove godine su raspisali javni natječaj za ponude za izgradnju Glavnog obalnog kolektora sustava odvodnje otpadnih voda istočnog slivnog područja općine Dugi Rat, kojim je predviđena odvodnja otpadnih voda područja Duće, dijela Općine Dugi Rat, te dijela Omiš - Priko, sve uz priključenje na postojeći sustav odvodnje grada Omiša. Natječaj je, neslužbeno saznajemo, zaključen i izvođač radova je izabran, a prvi radovi bi, po informacijama kojim raspolažemo, mogli početi već za dvadesetak dana... Uskoro detaljnije ...

Piše: Mladen Banović


Duće
Duće
Duće
Dugoratska Glavica
Dugoratska Glavica

Kupačice