Do firme za 24 sata

Pilot projekt on-line registracije društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) e-tvrtka omogućuje da se d.o.o na Trgovačkom sudu registrira u roku 24 sata. Zasad samo u Varaždinu, a najavljeno je da se realizacija projekta
e-tvrtka nastavlja u trgovačkim sudovima u Splitu, Zadru i Osijeku, a želja je da takvu uslugu imaju svi trgovački sudovi u Hrvatskoj. Pilot projekt e-tvrtka omogućava registraciju društava s ograničenom odgovornošću u tri koraka - podnošenje prijave u Hitro.hr uredima ili kod javnog bilježnika, nakon čega javni bilježnik izrađuje elektroničku prijavu i uz elektronički potpis šalje je na trgovački sud koji pak dostavlja broj upisa u sudski
registar
...

Izvor: HINAIgor Lučić

Pojednostavljenje postupka osnivanja d.o.o.-a, ubrzanje procesa donošenja odluka suda, uvođenje elektroničkog dokumenta i korištenje elektroničkog potpisa, neke su od koristi projekta e-tvrtka koje ističe državni tajnik Središnjeg državnog ureda e-Hrvatska Igor Lučić.