Još samo nekoliko dana za prijave poreza na dohodak

Porezna prijavaSvi oni sretnici koji rade te koji moraju ili im se isplati podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak, sljedećih dana (ako već nisu) trebaju prikupiti svu dokumentaciju, provjeriti koje sve olakšice mogu iskoristiti i kako riješiti situaciju ako još nisu "izravnali" račune s Poreznom upravom prema kojoj imaju dug. Kako se rok za prijave poreza na dohodak za 2012. godinu već skoro primakao svom kraju, donosimo vam bitne novosti koje bi vam mogle olakšati ali i pojasniti neka od prava koje možete ostvariti ...

PRIJAVE DO KRAJA VELJAČE

Izvor: Kastela.org

Prijava poreza na dohodak, obrazac DOH za 2012. godinu podnosi se do 28. veljače 2013.

Fizičke osobe, porezni obveznici, obveznici poreza na dohodak koji su obvezni podnijeti poreznu prijavu (obrazac DOH), u poreznoj prijavi trebaju iskazati samo dohodak zbog kojeg su obvezni podnijeti poreznu prijavu i plaću (ako ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada, zbog osobnih odbitaka).

Ako su, osim dohodaka zbog kojeg su obvezni podnijeti poreznu prijavu, ostvarili i dohodak za koji nije propisana obveza podnošenja porezne prijave, te dohotke nisu obvezni iskazati u poreznoj prijavi. Ako svojevoljno žele prijaviti i neki od tih dohodaka za koje nije propisana obveza podnošenja porezne prijave, tada su obvezni u poreznoj prijavi iskazati SVE ostvarene primitke.

Tko je obvezan predati godišnju prijavu poreza na dohodak?

Prijavu poreza na dohodak obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:

1. dohodak od nesamostalnog rada (plaću/mirovinu) kod dva ili više poslodavca istodobno
2. dohodak od samostalne djelatnosti (obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja i djelatnost poljoprivrede i šumarstva) i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju propisanih poslovnih knjiga (Knjiga primitaka i izdataka).
3. rezident ako dohodak ostvari izravno iz inozemstva i/ili ako dohodak (nesamostalni rad, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja, drugi dohodak) ostvari izravno iz inozemstva pri čemu predujmovi poreza na dohodak od tog dohotka nisu u tuzemstvu plaćeni i/ili su u tuzemstvu plaćeni u iznosu manjem od iznosa koji bi se obračunao prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.
4. ako je Porezna uprava zatražila da se naknadno plati porez na dohodak.
5. ako poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.
6. rezidenti članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji po osnovi rada na brodu ostvare dohodak od nesamostalnog rada.

porezna prijava

Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dohodak?

Prijavu poreza na dohodak nije obvezan podnijeti porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:
1. dohodak od nesamostalnog rada (plaću-mirovinu) samo kod jednog tuzemnog poslodavca ili više tuzemnih poslodavaca odnosno isplatitelja primitka od nesamostalnog rada, ali ne istodobno
2. dohodak od imovine i imovinskih prava, za dohodak od imovine i imovinskih prava koji se ne utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga (plaća se po rješenju, paušalno)
3. dohodak od kapitala (dividende, udjeli u dobiti)
4. dohodak od osiguranja (životno...)
5. drugi dohodak (autorski honorar, ugovor o djelu...).

Osobni odbitak se može koristiti za uzdržavanu djecu ili druge članove obitelji ako oni ne ostvaruju primitke ili su im ostvareni primitci do visine 5 osobnih odbitaka. U 2012. se primjenjivalo pravo na osnovni osobni odbitak u visini 1.800,00 kn za prva dva mjeseca, a za ostatak godine 2.200,00 kn mjesečno, taj ukupan iznos za 2012. iznosi 10.966,00 kn. Primitcima uzdržavane djece ili drugih članova obitelji smatraju se SVI primitci, oporezivi i neoporezivi (stipendije, student servis i dr.), iznimno se ne smatraju: socijalne potpore, doplatak za djecu, primitak za novorođeno dijete, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta i obiteljske mirovine (i obiteljske invalidnine) djece nakon smrti roditelja.

Objavu ove novosti možete pogledati OVDJE.

U toj se novosti mogu preuzeti pojašnjenja kako popuniti godišnju prijavu poreza na dohodak (Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje prijave poreza na dohodak za 2012.), stope prireza za gradove i općine u 2012., MS Excel Obrazac DOH, i EPOM obrazac za pomorce.

Povezani članci

Who's Online

We have 309 guests and no members online