HEP za sada spašen od 'čerupanja'

HEPU posljednja tri mjeseca intenzivno se raspravljalo o usklađenju hrvatskog energetskog sektora s energetskim direktivama EU. U žarištu interesa bio je način restrukturiranja HEP grupe prema zahtjevima EU. Ovo usklađivanje i restrukturiranje HEP-a koje će uslijediti, presudno je za daljnji smjer u hrvatskoj energetici. S obzirom da je energetska strategija RH predvidjela vrlo visoke investicije u energetski sektor Hrvatske (9 milijardi EUR u idućih 10 godina), pitanje načina usklađivanja energetskog sektora iznimno je važna problematika ...


ZA SADA SPAŠENA CJELOVITOST HEP GRUPE

Izvor: Strukovni sindikat radnika HEP-a - TEHNOS  (heptehnos.hr)

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva nositelj je ovog procesa. Stoga je MINGORP naručio studiju o ovoj temi, koju su izradili EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša, Institut za elektroprivredu i energetiku i Odvjetnički ured Tilošanec, no nitko iz HEP-a, a recenzent studije bio je Energetski institut Hrvoje Požar. Nakon toga, MINGORP i HRO CIGRÉ su organizirali tri javne rasprave na navedenu temu.

HEPU izrađenoj studiji predloženo je rješenje kojim bi se mrežne djelatnosti (prijenos i distribucija) potpuno vlasnički razdvojile od ostatka HEP grupe. Time bi se nepovratno razbila cjelovitost HEP-a. Ministarstvo je također izrazilo sklonost ovom modelu (tzv. TSO model za ustroj HEP-OPS-a).

Uprava HEP-a d.d. je u očitovanju na studiju dala negativno mišljenje, te izrazila želju da HEP ostane cjelovito vertikalno organizirano poduzeće (tzv. ITO model za ustroj HEP-OPS-a).

Tijekom organiziranih rasprava, sindikati HEP-a oštro su se usprotivili bilo kakvom razbijanju cjelovitosti HEP-a. Isto mišljenje dijeli i cijeli niz drugih energetskih stručnjaka.

Strukovni sindikat radnika TEHNOS zastupao je stav da je vlasničko dezintegriranje HEP grupe najlošiji scenarij, jer se time hrvatske elektrane (HEP Proizvodnja) ostavljaju kao samostalna temeljna djelatnost, što je otvoreni put za njihovu rasprodaju.

Najbolja od tih poduzeća vjerojatno bi kupili financijski moćne tvrtke i fondovi, a ovakav radikalan (i katastrofičan) scenarij za HEP grupu predstavljao bi nastavak rasprodaje ne kao nekada hrvatskog srebra, nego ovaj puta - hrvatskog zlata. Izdvajanje prijenosa i distribucije otvaralo bi put za takav scenarij.

Iako su promotori razbijanja HEP-a isticali da ništa u paketu energetskih propisa EU nema veze s privatizacijom, te da se radi o dva potpuno odvojena procesa, sindikat TEHNOS je mišljenja da je to upravo prvi korak ka privatizaciji.

HEP27. siječnja 2011. godine u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva održala se treća javna rasprava, na kojoj su predstavnici Ministarstva odlučili predložiti Vladi RH primjenu ITO modela.

Time je postalo jasno da su naši pritisci urodili plodom, rezultat čega je očuvanje integriteta HEP-a. No ovo stanje nije i konačno rješenje, jer će HEP samo dobiti priliku da se u relativno kratkom roku restrukturira po ITO modelu.

S obzirom da se radi o vrlo zahtjevnom procesu, u kojem će se morati napraviti stroga razdvajanja između pojedinih društava HEP grupe, konačni ishod vrlo je neizvjestan.

Na internet stranicama HRO CIGRÉ (www.hro-cigre.hr), može se naći više informacijama o javnim raspravama u Ministarstvu.

Prilog stručnoj raspravi o usklađivanju hrvatskog energetskog sektora i energetskog zakonodavstva s trećim paketom energetskih propisa EU

Povezani članci

Who's Online

We have 164 guests and one member online

  • admin