Blago našim odvjetnicima, njihove su tarife nebeske

odvjetnikUnatoč višegodišnjih diskusija o toj temi odvjetničke usluge za parnične postupke u siromašnoj Hrvatskoj su i dalje 5 do 10 puta skuplje nego na primjer u bogatoj Njemačkoj. Time je zapečaćena sudbina hrvatskog pravosuđa, jer pored morbidno skupih cijena odvjetničkih usluga dolazi i do sukoba interesa odvjetnika i klijenata i time produženja trajanja sudskih postupaka. Trenutno je trajanje sudskih postupaka u Hrvatskoj 20 puta duže od trajanja istih u Njemačkoj. Iznenađeni smo da su se i sindikati predali bez borbe. Ova tema bi trebala biti, kako za sindikate tako i za poslodavce, od prioritetnog značenja. Nažalost poslodavci nemaju svoga zastupnika u GSV-u, jer predstavnici HUP-a zastupaju interese "menadžera" i poduzeća u državnom vlasništvu. Organizirana pljačka kroz odvjetničke tarife pogađa istovremeno i djelatnike (radnike) i poslodavce (poduzetnike). Stoga bi oni po ovom pitanju trebali biti jedinstveni. Oni vjerojatno i jesu, ali njihove predstavnike netko drugi određuje. Očito su se svi definitivno pomirili s činjenicom da "mafija ima državu" ...


TKO SI MOŽE PRIUŠTITI PRAVICU?

Ozakonjena pljačka se nastavlja. Vlada i Ministarstvo pravosuđa su produžena ruka odvjetničkog interesnog lobija!

Izvor: Udruga Juris Protecta

Prema navodima na web stranici Hrvatske odvjetničke komore http://www.hok-cba.hr/Default.aspx ministar pravosuđa dao je 1. prosinca 2009. suglasnost na nove odvjetničke tarife. Nove tarife se mogu pročitati na istoj stranici pod nazivom „Tarife od 11.12.2009“.

odvjetnikIz priložene usporedbe novih tarifa, koje su samo po imenu nove, vidljivo je da su odvjetničke usluge u Hrvatskoj 5-10 puta skuplje nego na primjer u Njemačkoj.


NOVE ODVJETNIČKE TARIFE

U Njemačkoj su troškovi fiksni i iznose 2,5 tarife, bez obzira na broj podnesaka i ročišta, što građanima daje sigurnost i isključuje sukob interesa odvjetnika i stranke.

Mi se referiramo isključivo na cijenu parničnih postupaka, koji čine 90% prometa odvjetničkih usluga. Prema glavi II (PARNIČNI POSTUPAK) – Tbr. 7, 8 i 9 mogu se izračunati cijene odvjetničkih usluga za različite vrijednosti spora u Hrvatskoj, s tim da se navedeni broj bodova pomnoži sa 10 (vrijednost boda je 10,00 kuna), a odvjetnik može obračunati ukupno 4 tarife za 4 podneska i za svako ročište na kom se raspravlja ili izvode dokazi također može obračunati po jednu tarifu.

Praksa pokazuje da će u najvećem broju postupaka biti najmanje 4 podneska i 10 ročišta i na taj se način dolazi do izračunatih ukupnih odvjetničkih troškova.

Naročito je vidljivo u kojoj mjeri su odvjetničke usluge kod niskih vrijednosti spora (do 10.000,00 kuna) toliko morbidno skupe da odvjetnički troškovi višestruko premašuju utuženi iznos.

Kod ovakvih tarifa onemogućen je priliv kvalitetnih kadrova u pravosuđe, a stimuliran odlazak postojećih. Naime ne može se očekivati da kvalitetni kadrovi ostanu u pravosuđu, ako imaju alternativu 100 puta veće zarade u odvjetništvu.

Time je sudbina Hrvatske kao pravne države zapečaćena.

Ovim je Vlada i resorno ministarstvo ozakonilo pljačku i omogućili enormne zarade odvjetnicima. Također je i dalje ostao sukob interesa, jer nagrađivanje po podnescima i ročištima višestruko produžuje trajanje sudskih postupak.

Enormno skupe odvjetničke usluge onemogućit će velikom broju građana pristup sudovima i time, pored dugotrajnosti sudskih postupaka, dodatno povećati broj kršenja ljudskih prava.

Ako se uzme u obzir činjenica da aktualna Vlada nastoji poboljšati stanje u pravosuđu radi pristupa Europskoj uniji, ako već ne zbog vlastitih građana, onda je ovaj potez resornog ministra i Vlade u najmanju ruku nerazuman.

odvjetnik

Interesni lobiji u Hrvatskoj su očito svemoćni. Bojimo se da će biti tako dugo moćni dok narodu ne prekipi i uzme pravdu u svoje ruke. Možda nismo daleko od toga.

Sindikati su bili protiv prihvaćanja prijedloga Odv. komore, ali su ih nadglasali članovi HUP-a i Vlade u GSV-u.

Tražimo ostavku ministra pravosuđa i svih članova Vlade koji su bili uključeni u odluku GSV-a.