Drugo lice invalidnosti

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije u partnerstvu sa Udrugom za rehabilitaciju i edukaciju "Visoki jablani" provodi projekt Drugo lice invalidnosti. Cilj je unaprijediti mogućnosti zapošljavanja za osobe s invaliditetom motiviranjem poslodavaca za zapošljavanje i pružanje podrške osobama s invaliditetom na slobodnom tržištu rada, te unapređivanje samih osoba s invaliditetom i njihovih udruga za promociju talenata, kapaciteta i sposobnosti osoba s invaliditetom da konkuriraju na otvorenom tržištu rada. U sklopu projekta organizirati će se promotivna kampanja za podizanje javne i institucionalne svijesti, a posebice svijesti poslodavaca o znanjima, vještinama i sposobnostima osoba s invaliditetom te društvenim koristima njihovog zapošljavanja ...

POBJEDNICI

Drugo lice invalidnosti

Izvor: m.u.o.s.i.d.

Kampanja će se provoditi  u Dubrovniku, Zagrebu, Puli, Osijeku, Varaždinu i Splitu. Suradničke organizacije na projektu su: Udruga za savjetovanje, edukaciju i pomoć roditeljima djece sa posebnim potrebama "Poseban prijatelj" Dubrovnik, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina i Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Vukovarski leptirići".

Projekt se financira sredstvima Europske unije, putem programa IPA IV, Razvoj ljudskih potencijala, kroz Potporu programima zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine koji koordinira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Ukupna financijska vrijednost projekta je cca. 130.000 EUR-a, od čega je udio EU sredstava cca. 75%.

Osobe s invaliditetom svakodnevno prkose određenim izazovima koje im društvo nesavjesno postavlja, a oni unatoč svim barijerama, koje ih u velikoj mjeri ograničavaju u njihovoj svakodnevnici kao aktivnih građana, svojom upornošću  i borbom dokazuju koliko mogu koristiti zajednici.

Oni su stoga ne samo istinski promotori pozitivnog promišljanja svakog pojedinca već prije svega pravi Pobjednici.

Projekt će direktno obuhvatiti najmanje 25 osoba s invaliditetom čije će sposobnosti biti prezentirane kroz video filmove, on line komunikacijsku platformu, edukacije o korištenju društvenih medija u svrhu zagovaranja zapošljavanja osoba s invaliditetom, te kroz promotivnu kampanju u 6 gradova koja će osobe s invaliditetom predstaviti kao "Pobjednike“ što je i slogan kampanje.