Orijanska marenda: Janje na plaži

Orijanska marenda

Poželila ekipa s Orija marendat, a kako je ovih dana zapeklo i užgalo se sve, odlučili su lipo marendat u ladovini šumicie na Portu, čipo poviše plaže, gdje i u podne ima zeru bave.. A čemu komplicirat, itako im je tu sastajalište u ove vruće dane i večeri, kao i u one ostale. Sve im je tu. Ima klupica u hladu, ima kamena za rasić janjčića, ima bevande i kapule na pretek, a i vjetrić pirka praćen zrikom neumornih zrikavaca... Ekipa je tu, a Mate je cara od životinja ispeka tako da i strancima sline cure... Mladići s Orija, dobar Vam tek!

ORIJANSKA MARENDA

Foto: Mladen Banović

Orijanska marenda

Orijanska marenda

Orijanska marenda

Orijanska marenda

Orijanska marenda