Javni uvid u lokacijske dozvole za kanalizacijski sustav Općine

općina dugi ratSlužba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove  poziva sve zainteresirane mještane Općine Dugi Rat, a pogotovo vlasnike i nositelje prava na nekretnine na kojima je predviđena izgradnja kanalizacijskog sustava općine Dugi Rat, na javni uvid u lokacijsku dozvolu kanalizacijskog sustava općine Dugi Rat, i to njen zapadni i istočni dio. Uvid u lokacijske dozvole može se izvršiti u roku 15 dana u prostorijama Službe za prostorno uređenje u Omišu, Trg kralja Tomislava 5, soba 14, u vremenu od 8 do 11 sati... Nemojte kasnije reći da niste znali... Eh da, ako se pitate gdje je u planovima nestao srednji dio Općine, onaj gdje se nalaze mjesta Dugi Rat i Orij, recimo da je lokacijska dozvola za taj dio još nije gotova i da je u pripremi ...

općina dugi rat - Dugi Rat 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
Ispostava u Omišu

Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Ispostava u Omišu, na temelju članka 94. Zakona općem  upravnom  postupku  preuzetog Zakonom o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/01.), objavljuje


JAVNO PRIOPĆENJE

I. Svim vlasnicima i nositeljima drugih stvarnim prava na nekretninama na kojima je predviđena izgradnja kanalizacijskog sustava općine Dugi Rat:

1. odvodnja otpadnih voda ISTOČNOG DIJELA OPĆINE DUGI RAT položeno u k.o. Duće, sve u Splitsko-dalmatinskoj županiji, priopćuje se da mogu izvršiti uvid u lokacijsku dozvolu, Klasa; UP/l-350-05/07-01/06, Urbroj: 2181-05/5-07-17, od 29.11.2007. godine koju je izdalo ovo tijelo po zahtjevu OPĆINE DUGI RAT

općina dugi rat - Duće


2. odvodnja otpadnih voda ZAPADNOG DIJELA OPĆINE DUGI RAT položeno u k.o. Jesenice i k.o. Donja Podstrana, sve u Splitsko-dalmatinskoj županiji, priopćuje se da mogu izvršiti uvid u lokacijsku dozvolu, Klasa: UP/l-350-05/07-01/07, Urbroj: 2181-05/5-07-17, od 29. 11. 2007. godine, koju je izdalo ovo tijelo po zahtjevu OPĆINE DUGI RAT.

općina dugi rat - Krilo Jesenice


II. Uvid u lokacijske dozvole može se izvršiti u roku 15 dana od dana objave ovog priopćenja u poslovnim prostorijama ovog ureda u Omišu, Trg kralja Tomislava 5, soba 14, u vremenu od 8 do 11 sati.


Dostava se smatra izvršenom nakon isteka 15 dana od dana objave priopćenja na oglasnoj ploči ovog tijela.

Povezani članci

Who's Online

We have 237 guests and no members online