e-Spisom jednostavnije do podataka o sudskim predmetima

Ministarstvo pravosuđa završilo je uvođenje sustava za praćenje sudskih predmeta - eSpis na preostala 33 općinska suda u Hrvatskoj, čime je završilo postepeno uvođenje eSpis sustava na sve trgovačke, županijske i 65 općinskih sudova u Hrvatskoj. Nažalost, općinski sud u Omišu nije među njima. Novost je što je u rad puštena i web usluga e-Predmet koja omogućava besplatan i javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima svim strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u sudskim postupcima uvažavajući zaštitu osobnih podataka svih sudionika.

Izvor: Net.hr, Hina