Javni interes

Javni interes je opskrba pitkom vodom, ali ne i zaposlenik vodovoda. Javni interes je autocesta ali ne i radnik na naplatnoj kućici ili svaka teta u računovodstvu te skupo obojani tunel. Javni interes je besplatno (za one koji pohađaju) i KVALITETNO školstvo - ali ne i svaki konkretan predavač i svaki domar škole. Javni interes je obrana, ali ne i svaki striko u službi MORH-a, javni interes je unutarnja sigurnost, ali ne i teta sa šaltera u MUP-u ili najskuplji terenac. Javni interes je univerzalno pokriće zdravstvenim osiguranjem i kvalitetna, dostupna i brza zdravstvena usluga ali ne i svaka bolnica, pojedini odjeli ili doktor koji radi 40 sati tjedno, u pripravnosti je još 40 i dežura još 40 sati ili preskup uređaj koji ne radi. Javni interes su mirovine onima koji su ih zaslužili i neka socijalna sigurnost onima koji nisu uspjeli zaslužiti ih, ali ne i svaki portir u HZMO. Javni interes su javne usluge ali ne i sindikati javnih službi. Javni interes je nepristrano informiranje javnosti ali ne i HRT (pogotovo s obveznom pretplatom i ovakvim troškom te organizacijom). Sad razmislite unutar svih ovih javnih interesa koliko ima.. privatnih interesa.

O JAVNIM INTERESIMA

Izvor: Saša Cvetojević @ FB

Kalemtina