Javna rasprava o gospodarskoj zoni u Gatima

Kanjon CetineNa javnoj raspravi o urbanističkom planu uređenja gospodarske zone Gata 2 održanoj 26. srpnja u Ilirskom sjemeništu u Omišu skupilo se svega 6 osoba – tri člana Vijeća MO (Tadin, Boško i Proso), direktor Galeb Stipe Pezo i samo dva zainteresirana građanina. Nevjerojatna je to nezainteresiranost mještana s obzirom na važnost projekta. Možda je razlog svemu održavanje javne rasprave u posve neprimjerenom terminu u 10 sati ujutro radnim danom. Inače, riječ je o prijedlogu plana u kojem stoji da je gospodarska zona Gata 2, koja se planira na takozvanoj Kipi, obuhvaća površinu od 5,56 hektara, a predviđena je kao gospodarska zona, proizvodne pretežito zanatske namjene- stručno terminologijom kazano zona namjene I2.  Sukladno važećim odredbama Prostornog plana uređenja grada Omiša ( objavljenim u službenom glasniku Grada Omiša broj 4/07) člankom 79. određeni su: gospodarski sadržaji proizvodni – pretežito zanatski ( I2) ...

GATA

Javna rasprava o zoni u Gatima

Izvor: Omis-info.com

Tako se na površini od 5, 56 hektara omogućava gradnja pogona za preradu poljoprivrednih proizvoda, obradu kamena, i drugih proizvodnih pogona bez štetnog utjecaja na okoliš, skladišta, trgovine, prometnih i komunalnih građevina i instalacija te drugih pratećih sadržaja koji su kompatibilni osnovnoj namjerni.

Istim je člankom određeno da veličina građevne čestice ne može biti manja od 600 metara četvornih, a visina građevine je 15 metara. Ipak čestice se mogu povećavati i smanjivati no moraju imati pristup prometnicama unutar zone.

Od postavljenih pitanja i iznesenih primjedbi izdvajamo primjedbu direktora Galeba Stipe Peze koji je zatražio da se u tekst plana ubaci kako se  u zoni omogućava i izgradnja gospodarskih sadržaja tekstilne industrije. Taj je prijedlog posve opravdan ako se zna da je inicijativa o spomenutoj gospodarskoj zoni i potekla upravo od Galeba koji namjerava svoje proizvodne pogone preseliti u Gata.

Predsjednik Vijeća MO Marijo Kuvačić predložio je premještanje glavnog kolektora za pročišćavanje otpadnih voda s predložene istočne strane zone na drugu lokaciju u samoj zoni koja bi bila prikladnija za spajanje na postojeću infrastrukturu (potoke).

Razlog je naveo je Kuvačić taj što bi se prema planu glavni kolektor trebao graditi upravo na lokaciji gdje  pri velikim i jakim kišama uvijek dolazi do plavljenja te lokacije.

Od nekoliko primjedbi Dragomira Čovića izdvajamo pitanje zbog čega u predloženoj zoni obuhvata nije i dio koji je nasut a nalazi se prema postojećim repetitorima mobilnih operatera. Kritičan je bio i prema predloženoj visini građevinskih objekata.

S obzirom da je na javnoj raspravi grad predstavljao komunalni redar, a ne prvi čovjek gradske komunale – pročelnik za komunalne djelatnosti, ostali smo bez odgovora na možda ključno pitanje o tome je li grad Omiš uopće od Vlade zatražio da im se zemljište predviđeno za zonu, koje je u vlasništvu Hrvatskih šuma, prepusti u svrhu izgradnje gospodarske zone. Tim više ako znamo da se o zoni u Gatima i preseljenju Galeba priča pune 4 godine od 2007 godine.

U konačnici valja vjerovati da će se odgovorni u gradu ipak trgnuti i što skorije krenuti u realizaciju ovog projekta od kojeg svi možemo imati samo koristi.

Povezani članci

Who's Online

We have 408 guests and no members online