Znanstvenici na MedILS-u o napretku u biomedicini

Novi tehnološki napredak omogućio je biolozima oštar zaokret u svojim pristupima dešifriranja molekularnih funkcija i osnova fizioloških i patoloških mehanizama. Na Mediteranskom institutu za istraživanje života - MedILS u Splitu, otvorena je međunarodna konferencija 'Advances in Biomedical Research', koja je okupila stotinjak vodećih svjetskih znanstvenika iz područja biomedicinskih istraživanja, koji primjenjuju i razvijaju nove OMICs pristupe s konačnim ciljem razumijevanja funkcije gena proteina terapijske važnosti, poput prof. Susan Michaelis sa Johns Hopkins University - USA, prof. Uwe Sauer - ETH Zurich, Switzerland i prof. Tony Hunter sa SalkInstitute, USA. Organizatori konferencije su prof. Miroslav Radman (MedILS), prof. Mladen Merćep (MedILS) i prof. Igor Štagljar (University of Toronto). Jedan od ciljeva konferencije je procijeniti trenutno stanje tehnike za bolje funkcionalno razumijevanje ljudskih bolesti. Konferencija će pokriti brojne teme kao što su razvoj OMICs tehnologija, gena/proteina i metaboličkih mreža, kao i njihovu ulogu u otkrivanju lijekova i ljudskih bolesti. Obradit će se teme vezane uz nove tehnologije, kao što su visokepropusnosti CRISPR i RNAi screens, automatska fenotipizacija, metabolomics i kemijska genomika, te bioinformatički pristupi u biomedicinskim istraživanjima.

Izvor: Dalmatinski portal

Povezani članci

Who's Online

We have 168 guests and no members online