EIK konferencija: Žene na tragu mira

EIŽ OmišOd 18. do 21. 11. 2009. Ekumenska inicijativa žena iz Omiša organizirala je regionalnu konferenciju po nazivom "Žene na tragu mira". Konferencija, kojoj je cilj bio stvoriti forum za žene mirovne aktivistice koje djeluju na bazičnom nivou u multietničkim i multireligijskim zajednicama, okupio je preko 40 žena iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Libanona, Makedonije, Palestine i Srbije. Konferenciji je prethodilo jednodnevno okupljanje teologinja s kojima je Ekumenska inicijativa žena surađivala u posljednje dvije godine. Teologinje iz katoličkih, muslimanskih, pravoslavnih i protestantskih zajednica imale su priliku razgovarati, te izmijeniti iskustva i izazove s kojima se susreću žene, aktivne u svojim vjerskim zajednicama ...


ŽENE NA TRAGU MIRA
 

OSVRT NA REGIONALNU KONFERENCIJU EKUMENSKE INICIJATIVE ŽENA


Izvor: Ekumenska inicijativa žena Omiš

EIŽ OmišTijekom događanja iznesene su dvije prezentacije koje su svojim sadržajem pružile  teološke temelje za podršku aktivnom angažmanu žene u izgradnji mira iz kršćanske i muslimanske perspektive.

Predkonferencija je bila uvod u diskusiju slijedeća dva dana. Njom su objedinjena iskustva ženskih bazičnih grupa, te alternativnom pristupu izgradnji mira i pomirenja, specifičnim za regionalni kontekst i kulturu.

Jako je malo mogućnosti za okupljanje žena, mirovnih aktivistica u ovoj regiji, stoga je Konferencijom pruženo sigurno i izazovno mjesto susreta, gdje su žene navodile svoje osobne razloge rada na izgradnji mira, usprkos  poteškoćama, te ponekad jako izraženim predrasudama i opasnostima.

Tijekom Konferencije, učesnice su imale priliku podijeliti svoja iskustva i postignuća, razmotriti na koji način su teme izgradnje mira, pomirenja, međugranične suradnje, međureligijskog dijaloga i feminizma definirane od strane javnosti, te pronaći svoj prostor za rad unutar ovih 5 tema.

EIŽ OmišDodatni izazov su bile prezentacije muslimanske mirovne aktivistice iz Sarajeva, palestinske  kršćanske aktivistice iz Betlehema, te aktivistice za ženska prava iz bliskoistočnog vijeća crkava.

Neke od žena su istaknule  koliko ih je iznenadio i zainteresirao način gledanja na feminizam kroz religijski okvir, te koliko je važno više surađivati s medijima kako bi se podigla vidljivost ključnih pitanja i time postigao  veći utjecaj.

U atmosferi poštovanja i razumijevanja žene su raspravljale kako bi se suradnja mogla poboljšati izgradnjom partnerstava i saveza, te kako bi se regionalnim  umrežavanjem kao važnim, ali nerazvijenim alatom  mogla omogućiti razmjena, te prekogranična suradnja i komunikacija među ženama u regiji.

Bio je to značajan sastanak koji je okupio snažne žene koje iako dolaze  iz različitih pozadina dijele isti cilj.

EIŽ OmišSve prisutne su se složile kako uloga žena kao inicijatorica i akterica promjena u vjerskim zajednicama i društvu može biti ojačana potporom i povezivanjem individualki i grupa koje rade na polju ženskih ljudskih prava, izgradnje mira i pomirenja, te međureligijskog dijaloga i suradnje.

Ovo je prva od serije susreta planiranih od strane Ekumenske inicijative žena u regiji, što će  nadamo se nadalje osnažiti žene da postanu aktivnije i da pridonose promjeni javnog mijenja o vrijednoj i posebnoj ulozi žene u promociji vjerskog suživota, te održivog mira kroz pomirenje podijeljenih zajednica u ovoj regiji i šire.

WOMEN’S PATHWAYS TO PEACE – EWI REGIONAL  CONFERENCE


Source: Ecumenical Women’s Initiative Omiš, Croatia


From 18-21 November 2009 the Ecumenical Women’s Initiative in Omiš, Croatia  organised a Regional Conference titled “Women's Pathways for Peace“. The Conference, which sought to create a forum for women grassroots peace-makers active in multi-ethic/multi-religious societies in the region, brought together 40 women activists from Bosnia & Herzegovina, Croatia, Kosovo, Lebanon, Macedonia, Palestine and Serbia.

EIŽ KonferencijaThe Conference began with a pre-event for women theologians with whom the EWI has cooperated over the last two years. From Catholic, Muslim, Orthodox and Protestant communities they shared and discussed the challenges which face women in religious institutions.

During the event there was input in the form of 2 presentations from Christian and Muslim perspectives which gave a theological basis to support women's active engagement in peacebuilding.

Building on this initial discussion the conversation grew and evolved over the following 2 days to incorporate exchanges of experience between women's grassroots groups and alternative models of peace-building and reconciliation specific to the region’s context and culture that result in co-existence within diverse communities. 

There are few meeting opportunities in this region for women working in this field. However the Conference provided a safe and challenging meeting point where women shared very personal reasons why they became active in the field of peace-building, the difficulties and sometimes acute problems of prejudice and often danger they face.

During the Conference women were given the opportunity to share their most significant achievements, to challenge the way the issues of reconciliation, cross-border cooperation, inter-religious dialogue, peace-building and feminism are defined by society and to identify a specific space for women’s activism within these 5 areas.

During the Conference the participants were challenged by input from a Muslim peace activist from Sarajevo, from a Palestinian Christian peace activist from Bethlehem and women’s rights activist from the Middle East Council of Churches.

Some of the women participants remarked how much there were struck by looking at feminism through a religious perspective, and how they had been challenged to work more with the media in order to raise key issues of concern for greater impact.

In an atmosphere of respect and understanding women discussed how cooperation could be improved by building partnerships and alliances and how regional networking, an important but undeveloped tool, could be used to enable exchange, cross border communication/cooperation between women in the region. 

EIŽ OmišIt was a powerful meeting which brought together strong women from diverse backgrounds but all of whom shared a common goal. All present agreed that the role of women as initiators and agents of change in faith communities and in society could be furthered strengthened by supporting and connecting individuals and groups working in the fields of women’s rights, peace building and reconciliation, belief based ecumenical and inter-religious dialogue and cooperation.

This is the first is a series of meetings planned by the EWI in the region which, it is hoped, will further empower and strengthen women to become more active and also contribute to changing public perception and about the valuable and unique role of women in promoting religious co-existence and contributing to sustainable peace though reconciliation within diverse communities in this region and beyond.

 

Povezani članci

Who's Online

We have 155 guests and no members online